Kuna Tartu maakohtul ei ole õnnestunud pankrotiohus Viiratsi Lihatööstus OÜ juhti kätte saada, siis jäi ära eilseks määratud istung.

Tallinna ringkonnakohus jättis eile muutmata Harju maakohtu otsuse, millega endine tippjudoka Indrek Pertelson mõisteti süüdi majanduskuritegudes.

Facio Ehituse OÜ vastu on seni esitatud nõudeid 2,6 miljoni euro ulatuses, suurim võlausaldaja on 1,5 miljoni euro suuruse nõudega Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimeehe Andres Hermeti sõnul on Eestis pankroti- ja täitemenetlused liiga aeglased.

Harju Maakohus rahuldas neljapäeval tehtud kohtumäärusega Krediidikorraldus OÜ avalduse Facio Ehituse OÜ pankroti väljakuulutamiseks ja Facio Ehituse OÜ pankrotiavalduse.