Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2007. a määruse nr 23 „Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr” ja Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 369 „Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11.12.2014 määrus nr 182
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122014002

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 17.12.2014, 2

Neljapäev, 18 Detsember 2014 10:39

Üle 40% töötajatest ei tule oma palgaga toime

Palgainfo Agentuuri ja partnerite koostöös läbiviidud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused näitavad, et 41% töötajatest on olemasoleva palgaga võimalik toime tulla halvasti või väga halvasti.

Kaubandustöötajate ametiühing alustab 16. detsembril koostöös meremeeste ametiühinguga teavituskampaaniat „Väärikas töö, väärikas palk“, millega juhitakse avalikkuse tähelepanu hotellides töötavate koristajate ning toateenijate töötingimustele.

Publitsist Tarmo Jüristo sõnul on Eestis alampalga ja keskmise palga vahe suhtelisel skaalal laiem kui kellelgi teisel, välja arvatud Mehhikol.

Neljapäev, 18 September 2014 09:36

Valitsus tõstab avaliku sektori palgafondi

Valitsus otsustas kabinetinõupidamisel tõsta avaliku sektori asutuste järgmise aasta palgafondi vähemalt 3%, õpetajate, sotsiaal-, kultuuri- ja sisejulgeoleku töötajate palgad kasvavad 4,5%.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes