Järgmise aasta kevadest alates saavad ettevõtted end käibemaksukohustuslaseks registreerida maksu- ja tolliameti (MTA) elektroonilises keskkonnas.

E-maksuametis/e-tollis on nüüd avatud madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse eelpäring, mille abil saab kontrollida, kas tagasimakse taotlemiseks on tingimused täidetud.

Alates 2017. aasta veebruarikuust saab esmakordselt taotleda madalapalgaliste tulumaksu tagasimakset ehk madalapalgalisel täistööajaga töötajal tekib õigus saada tagasimakse tema poolt aasta jooksul tasutud tulumaksu ulatuses.   

Nullbürokraatia ministrite komisjon kiitis heaks maksu- ja tolliameti (MTA) ja statistikaameti projekti "Aruandlus 3.0" tegevused ja ajakava, mille tulemusel muutub ettevõtjate poolt riigiasutustele esitatav palka ja tööd puudutav aruandlus automaatseks.

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et ettevõttel pole endale korteri soetamisel õigus ostult sisendkäibemaksu maha arvata, kui korter pole ostetud äritegevuseks ja seda ei saa kasutada käibemaksuga maksustatava käibe tekitamise tarbeks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes