23.05.2024 Neljapäev

Riik tahab muuta sanktsioonirikkumise menetluse tõhusamaks

Täna jõuab valitsuse ette karistusseadustiku muutmine, et viia sanktsioonirikkumiste menetlus tõhusamaks.

Venemaa sõjategevuse tõttu kehtestatud sanktsioonide mahu kasvuga on oluliselt kasvanud sanktsioonirikkumiste arv.
Venemaa sõjategevuse tõttu kehtestatud sanktsioonide mahu kasvuga on oluliselt kasvanud sanktsioonirikkumiste arv. Foto: pixabay

Praegu on kõik sanktsioonirikkumised karistatavad karistusseadustiku järgi ja neid kuritegusid menetleb kaitsepolitseiamet (kapo). Kaitsepolitseiameti koormuse vähendamiseks klassifitseeritakse osa seniseid kuriteona karistatavaid sanktsioonirikkumisi väärtegudeks, millega hakkab tegelema maksu- ja tolliamet.

Maksu- ja tolliamet hakkab tegelema sisse- ja väljaveo keelu rikkumistega, mille väärtus jääb alla 10 000 euro. Maksu- ja tolliamet saab ka õiguse konfiskeerida väärteomenetluses keelatud kaupa. Tänu muudatustele on võimalik piiril tabatud rikkuja kohe vastutusele võtta. Sanktsiooniväärteo eest karistatakse eelnõu kohaselt rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Venemaa sõjategevuse tõttu kehtestatud sanktsioonide mahu kasvuga on oluliselt kasvanud sanktsioonirikkumiste arv, mis on toonud kaasa kapo töökoormuse olulise kasvu. Sanktsioonirikkumiste menetlemise ebaefektiivsus on tõusetunud eelkõige kauba sisse- või väljaveo keelu rikkumistega. Nende rikkumiste menetlemise pädevaks asutuseks on maksu- ja tolliamet, kes viib selles osas läbi haldusmenetlust, misjärel annab asja süüteomenetluseks üle kapole. Samas tabatakse palju ka väiksemaid rikkumisi, mille eest kriminaalkorras karistamise vajadus on küsitav. Seetõttu käsitletakse kaupade ja sularaha, mille väärtus on alla 10 000 euro, sisse- või väljaveo keelu rikkumist seaduse jõustumisel väärteona.

Lisaks täpsustatakse eelnõuga keelatud strateegilise kauba sanktsioonirikkumistega seonduvat. Sanktsioonikuriteo kooseisu karistusseadustikus muudetakse selliselt, et keelatud strateegilise kauba veo ja keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise rikkumise puhul kohaldub raskem kuriteokoosseis. See tähendab, et sanktsioonikuriteo eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistustega, kuid keelatud strateegilise kauba veo või sellise kaubaga seotud teenuse osutamise eest karistatakse rangemalt ehk 3-12-aastase vangistustega.

Eelnõuga lisatakse karistusseadustikku ka uus kuriteokoosseis, mille kohaselt karistatakse keelatud strateegilise kauba veo või keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise eest ka juhul, kui see on toime pandud ettevaatamatusest. Lisaks ajakohastatakse strateegilise kauba seaduses aegunud viited EL määrustele.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255