Firma teeb äripartneritele jõulukingi, mis koosneb kommipakist ja vahuveinist (paki väärtus 10–12 eurot). Millised maksukohustused ja -riskid sellega kaasnevad (kaasa arvatud sisendkäibemaks)?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 05 Jaanuar 2015 15:17

Maksukalender 2015. aastaks

Alljärgnevalt on toodud 2015. aasta maksukalender .

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 13.06.2014 nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/118062014004

Jõustumise kp: 21.06.2014
Avaldamismärge: RT I, 18.06.2014, 4

Maksu- ja Tolliamet võtab ehitusturu korrastamise ja ümbrikupalkade osakaalu vähendamisel järgmise sammuna tähelepanu alla eramute ehituse äriühingute poolt.

Kui juhatuse liige annab oma firmale intressita laenu, kas siis tekib maksukohustus?

Vastab MTA spetsialist Ester: