Õigus
Neljapäev, 22 Veebruar 2018 11:02

Välisriigis saadud tulu: palgatulu ja dividendid

Maksu- ja tolliamet selgitab, et lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: töötasu, ettevõtlustulu, dividend, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, meelelahutaja või sportlase tasu, intressitulu, pension, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud, kasu vara võõrandamisest, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud. Tuluks loetakse ka proportsionaalne osa Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulust.
Neljapäev, 25 Jaanuar 2018 10:48

Kinnipeetud tulumaks

Tulumaksu kinnipidamine on üks maksukohustuse täitmise viis, selgitab maksu- ja tolliamet.
Teisipäev, 02 Mai 2017 16:46

Piiriüleste litsentsitasude maksustamine

Tänapäeval tekib litsentsitasu kohta küsimusi aina rohkem, sest nii Eesti kui ka välismaa ettevõtjad soetavad, müüvad, arendavad ja kasutavad IT-erilahendusi.

BDO Eesti spetsialistid Aleksandra Generalova ja Urmas Võimre vastavad küsimustele, mis võivad tekkida Eesti äriühingul litsentsitasu maksmisel Eestis püsivat tegevuskohta mitteomavale mitteresidendist ettevõttele.

Maksu-ja Tolliamet avaldas oma kodulehel 2015. aasta I kvartalis tehtud siduvate eelotsuste kokkuvõted.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes