Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Majandus ja äri

Lepingut on läbi aegade peetud kõige efektiivsemaks ühiskonna enesereguleerimise vahendiks. Mida tihedamaks ja keerulisemaks muutuvad ettevõtjate vahelised majandussuhted, seda keerulisemaks muutuvad ka neid suhteid reguleerivad lepingud. Igapäevases majandustegevuses koostavad lepinguid enamasti pooled ise, mitte väljaõppinud juristid. Nii see peakski olema. Seetõttu on üha olulisem mõista, kas ja kellega lepingut sõlmida ja milliseid kohustusi endale lepinguga võtta.

Töösuhtega seotud lepitusmenetluses kohaldatavad õigusaktid
  • Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) § 13 lg 2 + seaduse 3. jagu
  • Lepitusseadus (LepS)
  • Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) §§ 4, 121¹, 627¹ ja peatükk 62¹ 

Esmaspäeval kella 20-st kuni kolmapäeval kella 8-ni ei ole Eestis võimalik sõlmida, muuta ja lõpetada liikluskindlustuse lepinguid.

Esmaspäev, 16 Juuni 2014 12:02

Kuidas sõlmida leping väljaspool äriruume?

Lepingu sõlmimisel tarbija eluruumis või töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel, on tegemist väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes