Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel leiab, et selleks, et päästa inimesed palgavaesusest, vähendada palgalõhesid ja liikuda õiglasema ja rahulolevama ühiskonna poole, on vaja märgatavalt tõsta ametiühingute ja tööandjate vahel sõlmitud kollektiivlepingute hulka.

Esmaspäev, 16 Mai 2022 11:35

Kollektiivlepingu asjaolud

Kui kollektiivlepinguga on ette nähtud töötajale, kel on alla 14-aastane laps, üks täiendav puhkusepäev kas tööandjal on mingi õigus seda mitte anda? Lisaks küsin, kas kollektiivleping laieneb kõigile töötajatele.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäev, 13 Aprill 2022 09:54

Puhkusepäevad ja kollektiivleping

Töötan lasteaias abiõpetajana. Minu põhipuhkus on 28 kalendripäeva. Kollektiivlepingu järgi on mul saada veel 7 kalendripäeva ja oma puudest lähtuvalt saan ma veel 7 kalendripäeva puhkust, mida hüvitab sotsiaalkindlustusamet. Nüüd ütleb tööandja, et ta ei võimalda mulle puhkusepäevi kollektiivlepingu järgi, sest saan niikuinii 7 lisapuhkepäeva puude tõttu. Kas ta võib nii teha? 


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Alates 22. novembrist 2021 jõustuvad kollektiivlepingu seaduse muudatused, mille kohaselt võib kollektiivlepinguga laiendada palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi kogu sektorile vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40% vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 % tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget.

Eile sõlmisid tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud riikliku lepitaja ettepanekul üleriigilise kollektiivlepingu aastateks 2021–2022, mille järgi tõusevad tunnitasude alammäärad sel ja järgmisel aastal samaväärselt Eesti keskmise palga prognoositava tõusuga.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255