18.12.2017 Esmaspäev

Katseaeg kui „sisseastumiseksam“

Allpool esitatud novembrikuu riigikohtu lahendid annavad ülevaate sellest, mis juhtudel ei tohi töötaja hellitada lootusi töösuhete jätkamisele, missuguseid panga teateid saab lugeda kliendile kättetoimetatuks, millal loetakse aktsionäride üldkoosoleku otsus tühiseks, ja samuti sellest, kellel lasub tõendamiskohustus tööandjale tekitatud kahju puhul.

Martina Proosa
Martina Proosa Foto: jurist

Töölepingu ülesütlemine katseajal

1. novembril 2017 kohtuasjas nr 2-16-9199 tehtud otsuses hindas riigikohus töötajaga sõlmitud töölepingu katseajal ülesütlemise õiguspärasust ja asus seisukohale, et katseajal ei saa töötaja eeldada, et tal on õigus jätkata töötamist alaliselt, kui ta katseaega edukalt ei läbi.

Viidatud kohtuasjas ütles tööandja puhastusteenindajana tööle asunud töötajaga sõlmitud töölepingu üles katseaja ebarahuldava tulemuse tõttu. Ülesütlemise alusena oli märgitud, et töötaja oli katseajal tööülesandeid lohakalt täitnud ning jättis mitmel päeval tööle tulemata. Seega vastas ülesütlemisavaldus kohtu hinnangul formaalselt töölepingu seaduse nõuetele (§ 95 lg d 1 ja 2).

Sellest ja teistest kohtuotsustest saate lugeda varsti ilmuvas ajakirjas Raamatupidamisuudised nr 8, 2017. Praegu on just õige hetk hakata Raamatupidamisuudiste tellijaks, sest kuni 28. detsembrini saavad kõik 2018. aasta "Raamatupidamisuudiste" paketi tellijad varsti ilmuva detsembrinumbri tasuta (väärtus 19 eurot + KM) ja lisaks sellele videokoolituse "Majandusaasta aruanne 2017", väärtusega 49 eurot + KM, kingitusena! Hinnavõit 51%! Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised 2017, saate seda teha SIIT.