Uut seadusandluses
Riigikogu muutis 9. mail väärteomenetluse seadustikku, luues kergemate väärtegude jaoks lühimenetluse.
Riigikogu õiguskomisjon arutas lühimenetluse loomist ja otsustas saata vastava eelnõu teisele lugemisele.
Justiitsministeerium saatis augustis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu, mis seob raskemate liiklusväärtegude karistused õigusrikkuja sissetulekuga, kuid vähem tõsiste rikkumiste puhul võimaldab senisest paindlikumat ja kergemat reageerimist, näiteks tingimisi karistust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes