Äriseadustiku kohaselt peab äriühingu juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

Mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht on kohustatud Maksu- ja Tolliametile 2019. jaanuarikuu maksudeklaratsiooni TSD lisal 3 koodil 3333 (esitamise tähtaeg 10. veebruar) deklareerima püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud ja tagasi välja viimata vara 2018. aasta 31. detsembri seisuga (TuMS § 61 lg 60).

Täna tuleb ettevõtetel esitada detsembri tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD), mille andmed jõuavad inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) andmetel registreeriti 2018. aastal 23 294 uut ettevõtet ja füüsilisest isikust ettevõtjat, mida on 6 protsenti enam kui 2017. aastal.

Riigikogu võttis 13. juunil kolmandal lugemisel vastu ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muudatuse, mis võimaldab kohustuste rikkumise korral võtta vastutusele ka juriidilist isikut.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes