Riigikogu võttis 13. juunil kolmandal lugemisel vastu ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muudatuse, mis võimaldab kohustuste rikkumise korral võtta vastutusele ka juriidilist isikut.
Kas Eesti firma omaniku ettevõtlusega seotud sõidu- ja majutuskulusid tohib lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks juhul, kui firma omanik peab oma reisi üksnes firma huvides sooritatuks? Selliseid kulusid on tekkinud nii Eestis kui ka välismaal. Kas sellisel juhul omab tähtsust, mis riigi resident on firma omanik?
Esmaspäev, 14 Mai 2018 12:13

Ühinguõiguse direktiiv on muutmisel

Euroopa Komisjon plaanib muuta ühinguõiguse direktiivi, millega ühtlustatakse digitaalsete lahenduste kasutamist Euroopa Liidus ning luuakse võimalus ettevõtjatel kolida ühest liikmesriigist teise, kaotamata senise juriidilise isiku õiguslikku seisundit. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, keda need mõjutavad ja mis on muudatuste eesmärk.
Reede, 11 Mai 2018 12:48

Ettevõtja registreerimine (EORI)

Maksu- ja tolliamet annab ülevaate ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemist.
Sotsiaalministeerium tahab kiireloomuliselt muuta ametiühingute ja kollektiivse töötüli lahendamise seadusi, põhjuseks Transiidikeskuse ja ametiühingute vaidlus, milles jäi kaotajaks tööinspektsioon.