Õigus

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas kolmapäevases otsuses võlaõigusseaduse rakendamist olukorras, kus töövõtja valduses hävib või kahjustub kliendi ese.

Reede, 15 Veebruar 2019 16:37

Millal esineb alus taotleda hagi tagamist?

Kohtuteed ette võttes tasub alati silmas pidada, et menetluse lõppedes peab olema võimalik saadavat kohtuotsust ka täita. Abivahendiks sellistel puhkudel on hagi tagamine.

Kolmapäev, 15 Märts 2017 13:16

Hoone omanik taotleb Sõpruse kino pankrotti

Kolmapäeval Harju maakohtus toimuval istungil taotleb Sõpruse kino hoonet omav Amplius Invest OÜ kino pankrotti.

"Ma ei saa seda väga kommenteerida, sest tegemist on ärisaladusega. Üks kord nad on juba üritanud meid pankrotti hageda, see ei õnnestunud ja nüüd oleme järgmisel ringil," ütles OÜ Kino Sõprus juhatuse liige Reimo Mets BNS-ile. Amplius Invest OÜ juhatuse liige Kristel Meos ei soovinud hagi enne juristidega konsulteerimist kommenteerida.

Amplius Invest OÜ kuulub Prospicio Invest OÜ-le, mille omanikud on äriregistri andmetel Denis Chikin, Pavel Solomatin ja Tatjana Birjukova. Ettevõtte tegevusalaks on kinnisvara üürileandmine.

Kolmapäev, 02 Detsember 2015 16:19

Tarkvarafirma loobus hagist töötukassa hanke vastu

Pärast esialgse õiguskaitse tühistamist ning Nortali ja töötukassa vahel sõlmitud lepingut otsustas tarkvarafirma Tieto loobuda esmaspäeval lõplikult oma kaebusest töötukassa 4,3 miljoni euro suuruse tarkvarahanke osas.

Riigilõivuseaduse § 57 lõike 3 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduspärasuse kontroll osas, mis sätestab, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 132 lõikes 4 sätestatud mittevaralise nõudega hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu suuremas määras kui avalduse esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu

Vastu võetud 22.09.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/125092014003

Jõustumise kp: 22.09.2014
Avaldamismärge
: RT I, 25.09.2014, 3

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes