860x100 kriisi paasterongad
Uut seadusandluses
Riigikogu õiguskomisjon saatis 12. novembri istungil esimesele lugemisele eelnõu, mis annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda.
Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumi ettepanekud täiendada täitemenetluse seadustikku uute meetmetega elatise võlgnike survestamiseks. Muudatuste eesmärgiks on muuta tõhusamaks elatise sissenõudmist ning mõjutada elatist maksma kohustatud inimest oma kohustust vabatahtlikult täitma.
Valitsuskabinet arutas justiitsministeeriumi poolt elatise sissenõudmise tõhustamiseks koostatud eelnõu, millega peatatakse elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivus ja tõhustatakse koostööd kohtutäiturite ja politsei vahel võlgniku sõiduki kättesaamiseks.

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega kavatsetakse elatisvõlglastele kehtestada veel täiendavaid piiranguid ning seeläbi tõhustada elatisvõlgade sissenõudmist.

1. märtsil jõustus seadusemuudatus, millega hakkavad oma lastele elatist mittemaksvatele vanematele kehtima mitmed piirangud, kuid justiitsministeerium kavandab neile lisaks veel uusi meetmeid.

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes