gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Eesti ehitusettevõtted ehitasid esimeses kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 21 protsenti rohkem kui eelnenud aasta samas kvartalis, vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes suurenes ehitusmaht 29 protsenti.

Ehitusloa saamine võib mõnikord kesta ligi aasta, samas kui paragrahvid näevad justkui ette oluliselt lühema menetluse.

Tänavu 9. märtsi riigikohtu lahendiga saime terve mõistuse võidu ja õigusselguse. Kahjuks see enam väga paljusid ei aita, kuna vaidlus sai alguse varem kehtinud ehitusseaduse ajal ja tänaseks on jõustuda jõudnud ehitusseadustik.

Statistikaameti andmetel sai 2016. aasta esimeses kvartalis uusehitistes ehitusloa kokku 1347 eluruumi, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 60,2% rohkem.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.10.2014 määrus nr 82
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102014020

Jõustumise kp: 05.10.2014    
Avaldamismärge: RT I, 02.10.2014, 20

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes