TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Rahandusministri 21.11.2014 määrus nr 46
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112014004

Jõustumise kp: 01.02.2015    
Avaldamismärge: RT I, 28.11.2014, 4

Ettevõte müüb kaupu ja teenuseid lasteaedadele, kellel on oma registrikood, kuid arveid tasub kohalik omavalitsus, kellel on teine registrikood. Missugust asutust tuleks KMD INF A vormil deklareerida, kas kauba/teenuse tegelikku saajat või selle eest maksjat?

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Reede, 07 November 2014 13:36

Kuidas dividende tühistada?

Dividendid maksti välja ja sai deklareeritud TSD lisal 7 ja INF vomril. Kuid hiljem tunnistati dividendide maksmine kehtetuks ja dividendid tagastati. Kuidas deklareerin? Üritasin deklareerida miinus märgiga lisas 7, aga annab vea teate, et lisa 7 summad peavad olema positiivsed.

Vastab MTA spetsialist Ester:

Kolmapäev, 22 Oktoober 2014 10:30

TSD deklaratsioon saab uue vormi

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Uue vormi aluseks olevad tulumaksuseaduse muudatused võeti Riigikogus vastu 01.07.2014. a.

Rahandusministeerium on välja töötanud hasartmängumaksu deklaratsioonide vormide ja nende täitmise korra määruse eelnõu, mille eesmärgiks on viia deklaratsioonide vormid kooskõlla 2015. aasta 1. veebruarist jõustuvate hasartmängumaksu seaduse sätetega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes