Alates käesoleva aasta 1. septembrist peavad kõik Eestis registreeritud ettevõtted avaldama äriregistri juures andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta.
Teisipäev, 07 August 2018 11:03

Vaikimine võib olla ka nõusolek

Selles artiklis käsitletavatest riigikohtu lahenditest saame teada, kas ja millistel tingimustel saab lugeda lepingu muudetuks, kui kirjalikku kokkulepet ei ole lepingu muutmise kohta sõlmitud. Veel selgitab riigikohus, millised eeldused peavad olema täidetud, et äriühingu juhtorganilt oleks võimalik nõuda kahju hüvitamist äriühingu kahjustamise tõttu selle tegevuse mõjutamise kaudu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustab 27. juulil taotluste vastuvõtmist tänavavalgustuse taristu renoveerimise teise taotlusvooru, mille eelarve on 20 miljonit eurot ning ühe projekti maksimaalne toetus 3 miljonit eurot.
Valitsus kiitis heaks maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on muuta maksumenetlused tänapäevasemaks ja tõhusamaks.
Praktikas teravalt tüles kerkinud probleem, kus äriühingutel ei ole võimalik pangakontot avada, saab hiljemalt 1. jaanuariks 2019 lahenduse, kui äriühingutel tekib võimalus avada konto hoopis välisriigi krediidi- või makseasutuses.