TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses

Rahandusministeerium soovib maksualase teabevahetuse seaduses kehtestada nõude, et maksunõustaja peab esitama maksuhaldurile teabe piiriüleste maksuskeemide kohta, millel võib olla oluline mõju maksustamisele, finantskontode alasele teabevahetusele või tegelike kasusaajate tuvastamisele. Anna…
Valitsus toetas neljapäevasel istungil meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muudatust, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu (EL) direktiivi.
Keskkonnaminister Rene Kokk teeb neljapäevasel istungil valitsusele ettepaneku võtta üle Euroopa Liidu (EL) direktiiv, mille eesmärk on hoogustada kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega laiendatakse nende abivahendite loetelu, mille puhul ei ole vaja esitada kordustõendit. Muu hulgas antakse vanaduspensioniealistele inimestele võimalus osta uriini imavaid abivahendeid edaspidi ilma tõendita.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muudab järgmisest aastast fossiilsele kütusele biokütuse lisamise kohustuse paindlikumaks.
Rahandusministeerium saatis juuli viimasel päeval asjast huvitatud organisatsioonidele arvamuse avaldamiseks ja teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muutmise eelnõu.
Valitsus otsustas neljapäevasel istungil karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi.
Kolleegium leidis nimetatud asjas, et korterelamut teenindaval maal korteriomanike parkimiskohtade kindlaksmääramine on käsitatav kaasomandi kasutuskorra kindlaksmääramisena.
„Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, pärimis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, siis…
"Juulist jõustuvad piirangud on järgmine samm selleks, et vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja vältida suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
Valitsus toetas neljapäevasel istungil elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise sätete muutmist selliselt, et Eesti võtaks lõpuks Euroopa Liidu elektroonikaromudirektiivi korrektselt üle.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes