08.08.2013 Neljapäev

Valitsus muutis looduse mitmekesisuse säilitamise investeeringute kava

Valitsuse tänasel istungil kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi eelnõu, mille kohaselt muudetakse meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” kolmanda investeeringute kava projektide põhi- ja lisanimekirju, kuna osadest projektidest taotlejad loobusid, osa läksid aga liialt kalliks.

Valitsus muutis looduse mitmekesisuse säilitamise investeeringute kava
Valitsus muutis looduse mitmekesisuse säilitamise investeeringute kava Foto: PM

Eelnõu kohaselt pikendatakse põhinimekirja kolme projekti elluviimistähtaegu 2014. aastalt 2015. aastani. Põhinimekirjast arvatakse välja üks projekt: Euroopa naaritsa elupaikade taastamine Hiiu maakonnas, sest projektitaotlus, mille Keskkonnaamet rakendusüksusele esitas, ületas korraldusega kinnitatud projekti hinnangulist maksumust.

Põhinimekirja täiendatakse nelja uue projektiga, milleks on Muraka soostiku servaala veerežiimi ja sooelupaikade taastamine, Väljaotsa tee rekonstrueerimine Kärevere looduskaitseala pool-looduslike koosluste hooldamiseks, Soomaa rahvuspargi lamminiitude majandamiseks ning Matsalu Rahvuspargi luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine.

Investeeringute kava lisanimekirjast arvatakse välja kaks projekti, milleks on Käina lahe Kassari maastikukaitsealal Orjaku õpperaja rekonstrueerimine ja Odalätsi maastikukaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine, kuna Riigimetsa Majandamise Keskus loobus nendele projektidele toetuse taotlemisest. Lisanimekirjas korrigeeritakse 15 projekti hinnangulist maksumust ehk 13 projekti läksid kallimaks ja kaks projekti odavamaks. Kuue projekti elluviimistähtajad pikenesid 2014. aastalt 2015. aastani.

Investeeringute kava põhinimekirja projektid on suunatud elupaikade taastamisele või elupaikade hooldamiseks vajamineva infrastruktuuri rajamisele ja rekonstrueerimisele. Lisanimekirja kantud projektid on suunatud külastuskorraldusliku infrastruktuuri rekonstrueerimisele ja neid viiakse ellu projektide prioriteetsuse järjekorras ning vastavalt vabanenud vahendite mahule.

Investeeringute kava põhinimekirja seitsme projekti kogumaksumus on 3 476 271 eurot ja lisanimekirja 16 projekti kogumaksumus on 1 311 629 eurot. Ühe põhinimekirja projekti toetuse saaja on Keskkonnaamet ning kuue põhinimekirja projekti ja 16 lisanimekirja projekti toetuse saaja on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes