TRK 1140x140 ee gif
06.08.2015 Neljapäev

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted peavad hakkama õppuseid korraldama

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted peavad hakkama õppuseid korraldama
Suurõnnetuse ohuga ettevõtted peavad hakkama õppuseid korraldama Reuters
Valitsus kiitis neljapäeval heaks uue kemikaaliseaduse, mille järgi peavad suurõnnetuse ohuga ettevõtted hakkama regulaarselt päästeõppuseid läbi viima.

Eelnõuga kehtestatakse kemikaaliseaduse uus terviktekst, sest kehtiv kemikaaliseadus on rohkete muudatuste tõttu muutunud raskesti loetavaks. Muudatused on eelkõige täpsustavat laadi ja sisulisemad muudatused puudutavad suurõnnetuse ohuga ettevõtet ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavate tooteid käitlevaid ettevõtjaid.

Olulisemad muudatused tulenevad ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohjeldamise kohta käiva direktiivi ülevõtmisest. Sisulisemaks muudatuseks on suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustus korraldada iga kolme aasta tagant hädaolukorra õppusi. Samuti tuleb päästeametile kohustus hinnata doominoefekti ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtete lähipiirkonda jäävate teistest ettevõtetest lähtuvaid ohte.

Samuti sätestatakse eelnõuga Euroopa Liidu määruse rakendusmehhanism eesmärgiga tõkestada ja raskendada terrorismikuritegude toimepanemist, piirates lõhkeainete lähteainete ja neid sisaldavate segude ja toodete kättesaadavust avalikkusele. Taolisi aineid võib edaspidi müüa vaid hulgikaubanduses ja sularahata arveldusega. Samuti peavad neid aineid käitlevad isikud teatama kahtlustäratavatest tehingutest, ainete olulisest kaotsiminekust ja vargustest liikmesriigi kontaktpunktile, kelleks Eestis on politsei- ja piirivalveamet.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes