gif Company 930x140 ee

 

13.12.2017 Kolmapäev

Riik soovib muuta pensionile mineku aja paindlikumaks ning pensioni võrdsemaks

Sotsiaalministeerium on ette valmistanud eelnõu, mis seob pensioniea eeldatava elueaga, piirab enneaegselt pensionile mineku võimalusi, muudab võimalikuks pensioni maksmise osaliselt ja selle läbi hiljem suurema pensioni saamise ning muudab pensionid võrdsemaks. Kaubanduskoda selgitab muudatuste eesmärki ja seda, keda see mõjutab.

Mis on muudatuse eesmärk?

Muudatuse eesmärgiks on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikuks ja solidaarsemaks muutmine. Soovitakse suurendada töötajate ja pensionäride suhet ning sellest tulenevalt suurendada ka pensione.

Keda mõjutab?

Eelõu mõjutab kõiki ettevõtteid seoses töötajate pensioniea muutustega ning pensionil olemise paindlikumaks muutumisega. Plaanitavad muudatused nõuavad ka ettevõtetelt tetatud töökorralduse muudatusi ning vastutulekuid. Näiteks selleks, et pensionärid töötaksid kauem, tuleks ka ettevõtetel teatud juhtudel pakkuda paindlikumat tööd ning võimalust töötada osalise koormusega.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Alates 2027.aasta 1. jaanuarist hakatakse vanaduspensioniea muutust siduma keskmise eeldatava eluea muutusega. Pensioniiga kehtestatakse 2 aastat enne pensioniea kehtima hakkamist ning see arvutatakse keskmise eluea järgi, mille statistikaamet on avaldanud 4 aasta kohta enne pensioniea kehtestamist. Lisaks hakkab pensionile minek olenema vanusest, mitte sünniaastast. See tähendab, et pensioniiga kehtestatakse kuude täpsusega ning pensionile on võimalik minna, kui teatud vanus on saavutatud.
  • Alates seaduse jõustumisest saab enne vanaduspensioniea saabumist minna pensionile juhul, kui on täidetud staažinõue. 20-aastase staaži korral on võimalik minna pensionile kuni 1 aasta enne pensioniiga ning 40-aastase staaži puhul on võimalik jääda pensionile kuni 5 aastat enne pensioniiga. Kusjuures kuni 2025. aasta 31. detsembrini on jäetud võimalus jääda pensionile  ennetähtaegselt, kuid alates 2021. aasta 1.jaanuarist hakkab seni kehtinud 15-aastane staažinõue igal aastal ühe aasta võrra tõusma.
  • Kindlustussüteemi solidaarsemaks muutmine mõjutab peamiselt pensioni I sammast. I samba muudatus seisneb selles, et I sammas ei sõltu enam inimese palgast. III sammast muudatus ei mõjuta ning II sammast puudutab muudatus vaid selles osas, et 1970-1982 aastal sündinutele avatakse perioodil 1. jaanuar 2020 kuni 30. november 2020 II pensionisambaga liitumisvõimalus, et säilitada individuaalse palga seos pensioniga.
  • Paindliku pensionile mineku korral vähendatakse või suurendatakse pensioni vastavalt määruses toodud valemile. Kui isik läheb varem pensionile, vähendatakse igakuist pensioni vastavalt sellele, mis on juba välja makstud. Juhul, kui isik läheb pensionile hiljem, peatab pensionil olles pensioni maksmise või laseb pensioni maksta osaliselt, suureneb tema pension selle võrra, mida talle pole välja makstud. Antud valemi tulem on ajas muutuv, sest võetakse arvesse ka näiteks maksimaalset eluiga.

Millal muudatused jõustuvad?

Seadus ise plaanitakse jõustada 2021. aasta 1. jaanuarist, kuid eelnõus on toodud mitmed sätted, mis jõustuvad vastavalt 2027. aasta 1. jaanuarist ja 2037. aasta 1. jaanuarist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes