TRK 1140x140 ee gif
17.08.2017 Neljapäev

Riik muudab väikesaarte toetamise põhimõtteid

Valitsus jätkab neljapäeval eelmisel nädalal alustatud arutelu eelnõu üle, mille eesmärk on püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluste muutmine - lisaks tehakse eelnõuga muudatusi transporditeenuse korraldamise kohustuses ja riigieelarvest väikesaarte toetamise põhimõtetes.

Seadusega sätestatakse kriteeriumid püsiasustusega väikesaarte nimistusse kuulumiseks. Väikesaar kuulub nimistusse siis, kui selle pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja seal elab eelmise kalendriaasta jooksul rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis isikut minimaalselt kuue kuu jooksul aastas. Väikesaarte nimistu kehtestab eelnõu järgi valitsus oma määrusega. Kehtiva õiguse järgi on väikesaared nimetatud seaduses.

Seaduseelnõuga nähakse ette transporditeenuse korraldamine väikesaarele. Kui kehtiva seaduse järgi peab olema tagatud vähemalt üks regulaarne transpordiühendus mandri või lähima suursaarega, siis eelnõu järgi tuleb arvestada elanike liikumisvajadusi, samuti põhjendatud liikumisviise. Näiteks kui regulaarse liiniveo korraldamine ei ole otstarbekas, siis on võimalik toetada väikesaarele kuuluva väikelaeva soetamist.

Kehtivas seaduses nimetatud teistes teenustes, milleks on näiteks ööpäevaringne avariiside, varustamine elektrienergiaga, samuti looduskeskkonnaga ja maapõuega seonduv, muudatusi ei tehta.

Eelnõuga soovitakse muuta püsiasustusega väikesaarte elanikele teenuste tagamiseks täiendavate kulude katmiseks rahastamise korda. Väikesaarte toetuse vahendid nähakse eelnõu järgi ette iga-aastase riigieelarve tasandusfondis senise kohaliku omavalitsuse üksuse toetusfondi asemel. Eelnõuga tehakse ka muid väiksemaid muudatusi: väikesaar võib kuuluda ka linna kui haldusüksuse koosseisu, saarvallas ei ole üldkogu kokkukutsumine kohustuslik, saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus kavandab väikesaare või saarterühma arengut oma arengukavas või eraldi väikesaare või väikesaarte arengukavas.

Eelnõu rakendussätte kohaselt kehtestab valitsus esmakordselt väikesaarte nimistu uutel alustel 2018. Aastal ja sinna arvatakse lisaks eelnõus nimetatud tingimustele vastavatele väikesaartele ka seni seaduses nimetatud väikesaared. Püsiasutusega väikesaarte seaduse reguleerimisalas olevate väikesaarte elanike arv rahvastikuregistri andmetel on ligikaudu 1700.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes