19.12.2016 Esmaspäev

Riigikogu võttis vastu ulatuslikud maksumuudatused

Tööandjal tekib uue seadusega võimalus hüvitada töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, ilma et seda maksustataks erisoodustusena
Tööandjal tekib uue seadusega võimalus hüvitada töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, ilma et seda maksustataks erisoodustusena Postimees

Riigikogu võttis esmaspäeval vastu uue valitsuse algatatud maksumuudatuste seaduse, millega jäetakse tuleval aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem.

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse vastuvõtmise poolt hääletas riigikogu 55 liiget, vastu oli 37 riigikogu liiget, erapooletuid ei olnud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel kõnelenud Kalvi Kõva sõnas riigikogu ees, et eelnõu menetlus oli kiire, kuna uus koalitsioonileping sai allkirjad vähem kui kuu aega tagasi. "Kui me ei oleks muudatusi kiires tempos teinud, oleks meile täna tulnud teistsugune kriitika: nad on võimul, aga ei tee mitte midagi," lisas ta.

EKRE esindaja Martin Helme sõnul EKRE seadust ei toeta. "Mul on väga kahju, et koalitsioon otsustas tuua oma maksupaketi just sellisel kujul parlamendi ette," ütles ta. Helme sõnul järgmisel aastal maksuvaba tulu tõusu ei toimu ja kõik lubatud suured soodustused jäävad aastasse 2018. Samamoodi on planeeritud maksutõusud enamuses aastasse 2018. "On täiesti arusaamatu, miks neid on vaja läbi suruda detsembris 2016."

Ka Vabaerakonna esindaja Andres Herkel märkis, et kõnealune seadus on uue valitsuse kõige suurem pettumus ja Vabaerakond hääletab selle vastu.

Seadusega jäetakse ära tulevaks aastaks kavandatud sotsiaalmaksumäära langetamine. Samuti jääb majutusteenuste käibemaks püsima 9%-le.

2018. aastast tõuseb üldine maksuvaba tulu määr 500 euroni kuus. Maksuvaba tulu määr kaob aga 2100-eurose ja suurema kuise tulu puhul.

Lastega seotud maksuvabastused jäävad endisel kujul alles. Uus süsteem asendab alates 2018. aastast ka madalapalgaliste tagasimakse.

Maagaasi aktsiisimäära on plaanis tõsta 25% aastatel 2018–2020. Selle tulemusena kallineb maagaasi lõpphind igal vaadeldaval aastal suurusjärgus 2,5–5,4% võrreldes eelmise aastaga, sõltuvalt tarbija gaasitarbimise mahust. Lisaks on valitsus lubanud tuleva aasta esimesel poolel otsida võimalusi aktsiisipoliitika leevendamiseks energiamahukatele ettevõtetele.

Lahjade alkohoolsete jookide – õlle, siidri ja veini – aktsiisimäärad on kavas ühtlustada kangete alkohoolsete jookide aktsiisimääradega. Lisaks lükatakse seaduse alusel 2017. ja 2018. aasta 1. jaanuarist planeeritud alkoholiaktsiisi tõus edasi veebruarikuusse.

Tulumaksuseadusega vähendatakse eluasemelaenu intresside maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäär 300 euroni ning hoiuseintresside maksuvabastus kaotatakse.

Abikaasade ühise deklareerimise võimalus säilitatakse elamuasemelaenu intressidele, koolituskuludele ja täiendavale maksuvabale tulule laste eest. Erinevalt praegusest korrast ei saa ühisdeklaratsiooni esitades summeerida kummagi abikaasa maksuvaba tulu, kuid uus maksuvaba tulu määr, 500 eurot kuus ületab maksuvaba tulu maksimumtaseme, mida olnuks võimalik kasutada seni kehtinud mõlema abikaasa ühisdeklaratsiooni esitamise korral.

Vabatahtlike mahaarvamiste piirmäärad kehtivad isikupõhiselt. See tähendab, et maksumaksja saab arvata maksustamisperioodil kantud koolituskulusid, tasutud eluasemelaenu intresse ja tehtud annetusi oma maksustatavast tulust maha kuni 1200 eurot, ent mitte üle 50% maksustatavast tulust. Kui mahaarvamised ületavad neid piirmäärasid, siis saab koolituskulude ja eluasemelaenu intresside kasutamata osa üle kanda teisele abikaasale, kes võib need arvata maha oma maksustatavast tulust, pidades silmas, et koos tema enda tehtavate mahaarvamistega ei tohi need samuti ülal nimetatud piirmäärasid ületada. Piirmäärad ei kehti laste ülalpidamisega seotud täiendava maksuvaba tulu suhtes, mille puhul on ainsaks piiriks maksustatava tulu suurus.

Tööandjal tekib uue seadusega võimalus hüvitada töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, ilma et seda maksustataks erisoodustusena. Muudatus jõustub 2018. aastal ning kehtestatakse tähtajaliselt viieks aastaks. Muudatus võimaldab tööandjal edaspidi maksuvabalt hüvitada ka eraravikindlustust.

Seaduse kohaselt jõustub tuleva aasta 1. jaanuarist teise ja kolmanda haiguspäeva eest makstava haigushüvitise sotsiaalmaksuvabastus. Võrdse kohtlemise eesmärgil laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus tulumaksuvabastusele hüvitiste ja toetuste puhul, mida makstakse tavaametniku, abipolitseiniku, vabatahtliku päästja ja eriolukorra tööle rakendatud inimese hukkumise, surma või töövõime vähenemise korral.

Samuti tõstetakse seadusega pensionide täiendavat maksuvaba tulu tuleval aastal 2832 euroni aastas.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes