16.06.2016 Neljapäev

Riigikogu kiitis heaks ressursitasude langetamise põlevkivisektorile

Uue seadusega külmutatakse põlevkivisektori ressursitasud 2015. aasta tasemel
Uue seadusega külmutatakse põlevkivisektori ressursitasud 2015. aasta tasemel PM

Riigikogu kiitis neljapäeval heaks keskkonnatasude seaduse muudatused, millega külmutatakse põlevkivisektori ressursitasud 2015. aasta tasemel ja tehakse eelmiste aastate eest laekunud ressursitasudelt tagasimakseid sektori turgutamiseks.

Seadusega kehtestatakse põlevkivisektori probleemide lahendamiseks põlevkivi ressursitasuks 0,275 eurot tonni kohta. Seaduse mõjul väheneb ressursitasude laekumine 2016. aastal 38,6 miljoni euro ulatuses ja 2017. aastal 26,7 miljoni euro ulatuses. Ida-Virumaal kaotatakse välisõhu saastamise lisakoefitsiendid, see muudatus jõustub tagasiulatuvalt selle aasta 1. jaanuaril.

Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu määra muudetakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja kaevandamisõiguse tasu määra kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 1. juulist. Enammakstud tasud tagastatakse ettevõtetele.

Tasumäärasid võib muuta kuni aastani 2020, võttes arvesse seaduses sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.

Põlevkiviressursi jaoks töötatakse hiljemalt tuleva aasta 31. detsembriks välja sellest loodava väärtuse põhine tasustamise mudel, mida rakendatakse tasumäärade muutmise alusena hiljemalt 1. jaanuarist 2021. aastal.

Praegu kehtib Eesti põlevkivi ressursitasu 1,58 eurot tonni kohta, millega kompenseeritakse otsene häiring kohalikele omavalitsustele, tagatakse läbi keskkonnainvesteeringu keskuse põlevkivitööstuse mõjust tingitud investeeringud tagasi keskkonda ja osa laekub ka riigieelarvesse riigi tuluna.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 riigikogu liiget, erapooletuid oli kolm.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes