Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

29.12.2017 Reede

President kuulutas välja alkoholiseaduse muudatuse

President Kersti Kaljulaid kuulutas 29. detsembril välja tubakatoodete ja alkoholi müüki puudutavad piirangud.
President Kersti Kaljulaid kuulutas 29. detsembril välja tubakatoodete ja alkoholi müüki puudutavad piirangud. pixabay.com
President Kersti Kaljulaid kuulutas 29. detsembril välja tubakatoodete ja alkoholi müüki puudutavad piirangud.

Tubakaseaduse muudatusega hakkab tubaka- ja sellega seotud toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Reklaamipiiranguid käsitlevad sätted jõustuvad 2018. aasta 1. juunist, kauplustele antakse müügisaalide ümberseadmiseks aega poolteist aastat ja need sätted jõustuvad 2019. aasta 1. juunil.

Seadusemuudatus sätestab järelevalve tõhustamiseks võimaluse viia läbi kontrolltehinguid, et tagada alaealisele kehtestatud alkoholimüügi keelunõude senisest parem täitmine ja tõhustada võitlust illegaalse alkoholimüügiga.

Seadusega muudetakse ka reklaamiseaduse alkoholireklaami sisu piiravaid sätteid, täiendatakse kohtade loetelu, kus alkoholireklaam on keelatud, täpsustatakse sätteid, mis piiravad alkohoolse joogi reklaamimist soodsa hinna abil ning tervisehoiatusele esitatavaid reklaaminõudeid.

Seaduse eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

Lisaks kuulutas president välja autoveoseaduse muudatuse, mis reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedudega seotud inimestele ja ettevõtetele. President kuulutas välja kia seaduse, millega maa-amet annab oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga seotud ülesanded üle keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele (KEMIT).

President Kaljulaid kuulutas 28. detsembril veel välja topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingud nii Kirgiisi kui Jaapaniga.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes