gif Company 930x140 ee

 

05.12.2017 Teisipäev

Komisjon saatis autoveoseaduse riigikogule teisele lugemisele

Riigikogu majanduskomisjon saatis riigikogu täiskogule teisele lugemisele autoveoseaduse muutmise, millega muudetakse veo osapoolte vastutusi.

Vedaja hakkab eelnõu järgi otseselt vastutama tema korraldatud veose veol toime pandud rikkumiste eest. Kui autojuhti on karistatud autoveoalaste rikkumiste eest, siis on need edaspidi käsitletavad vedaja rikkumistena, teatas riigikogu pressiteenistus.

Samuti luuakse veose saatja väärteomenetluslik vastutus. Praegu vastutab väärteomenetluse mõttes saatjapoolse veose nõuete rikkumise eest autojuht või vedaja. Eelnõu järgi võib veose saatja vastutada ka veose saatedokumentide täitmise ja veose sõidukile paigutamise, kinnitamise või katmisega seotud nõuete rikkumise eest.

"Eelnõuga kaob autojuhil kohustus riigisisestel veosevedudel kaasas kanda veo õigust tõendavaid dokumente. Kaasas peab olema vaid isikut tõendav dokument, et andmeid saaks andmebaasist kontrollida. Veose saatedokumendid võivad edaspidi olla elektroonilised," ütles komisjoni esimees Sven Sester.

Ta sõnas, et eelnõu annab võimaluse parandada liiklus- ja veoseohutust ning ettevõtluse konkurentsitingimusi. "Seda ühelt poolt seetõttu, et täpsustub vedaja vastutus, ja teisalt seeläbi, et täpsustuvad järelevalve teostaja õigused," märkis Sester.

Istungist võtsid osa Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni juhatuse liige Jaak Kivisild, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni peasekretär Katre Kasepõld, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, sama osakonna veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee ja juhtivspetsialist Eda Rembel.

Komisjon otsustas saata autoveoseaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 12. detsembril.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes