11.07.2011 Esmaspäev

Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord

Vastu võetud 07.07.2011 nr 35

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011077

Avaldamismärge: RT I, 08.07.2011, 77

Redaktsiooni jõustumise kp: 11.07.2011

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes