16.04.2018 Esmaspäev

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised teine number (nr 2, 2018)!

Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta teine number. Toimetus sai uued numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni!

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta teine number.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta teine number.

Värskes ajakirjanumbris analüüsib vandeadvokaat Jaak Siim Eesti ja Läti maksusüsteeme, leides, et ettevõtte tulumaksu puhul on mõlemal riigil oma plussid ja miinused, kuigi Läti maksureform muutis maksusüsteemid palju sarnasemaks. Läti eelis on endiselt maksuvabastus tütarühingu osaluse võõrandamisel, samal ajal kui Eesti paremus on sellest aastast kehtiv madalam maksumäär regulaarselt makstavatele kasumieraldistele.

EY auditiosakonna juhtivkonsultant Liisi Semjonov annab ülevaate sellest, missugused muudatused ootavad ees ettevõtjaid, kelle majandusaasta aruanded on koostatud, lähtudes rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt teeb kokkuvõtte 1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatustest, mis muudavad füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlustulu maksustamist. Samuti tutvustatakse artiklis lühidalt füüsilise isiku (kes pole FIE) ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise põhimõtteid.

Vandeaudiitor Stella Zdobnõh selgitab käibemaksuseadusele ja Euroopa Kohtu lahenditele tuginedes, kuidas rakendada laevale kütuse müümisel õiget käibemaksumäära.

Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni spetsialist Kerli Onno ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti rändeekspert Marion Pajumets annavad ülevaate Euroopa tööturu olukorrast, suundumustest ja võimalikest abinõudest kvalifitseeritud tööjõu puuduse leevendamiseks.

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel räägib majandusolukorra reguleerimiseks nii USA-s kui ka Euroopas kasutatud ülimadalate suunavate intressimäärade ja rahatrüki üllatavast mõjust majanduskeskkonnale.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kaubanduse ja teenuste talituse peaspetsialist Kati Kikas teeb kokkuvõtte 1. juulil 2018 jõustuvate turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse muudatuste mõjust reisiettevõtjate tegevusele pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste pakkumisel ja müügil.

Advokaat Mikk Põld kirjutab sellest, missuguseid eeliseid annab äriühingule aktsiate või osade registreerimine väärtpaberite registris, samuti sellest, missugustel tingimustel on teatud aktsiaseltsidel 1. oktoobrist 2017 äriseadustiku alusel võimalus registreerida oma aktsiad Eesti väärtpaberite registri asemel mõne muu riigi väärtpaberite registris.

Huvitavatest kohtulahenditest teeb ülevaate jurist Martina Proosa.

Olulisemaid seadusemuudatusi tutvustab jurist Helena Noot.

Põnevat ja kasulikku lugemist!

Kui Te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised 2018, saate seda teha SIIT.

Sisukord

UUDISED

  • Eestist ja mujalt
  • Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

  • Ülevaade seadustest. Helena Noot
  • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

  • Aastaaruanne 2017 ja IFRS-i muudatused. Liisi Semjonov

MAKSUD

  • Vae ja otsusta. Eha Kütt
  • Kuidas mitte uppuda käibemaksuarvestusse. Stella Zdobnõh

MAJANDUS

ÕIGUS

KOHTUPRAKTIKA

  • Üüritasu tõusis: millisel alusel? Martina Proosa

ÄRIKESKKOND

Väärtpaberiturg elavneb. Mikk Põld   

TÖÖSUHTED

  • Kui töötaja on varas. Olesia Abramova

VIS-A-VIS

  • Lugejad küsivad – autorid vastavad

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes