16.09.2019 Esmaspäev

Töötamine kodukontoris – kes tagab ohutuse?

Oma elukohas töötava isiku tegevuse üle puudub tööandjal täielik kontroll, seetõttu sõltub vastutuse jaotus suuresti töötaja enda käitumisest.
Keijo Lindeberg, vandeadvokaat, juhtivpartner ja Evelina Šegai, jurist, Advokaadibüroo LINDEBERG
Keijo Lindeberg, vandeadvokaat, juhtivpartner ja Evelina Šegai, jurist, Advokaadibüroo LINDEBERG Foto: erakogu

Ilmselt on iga töötaja teadlik tööandja kohustusest tagada tema jaoks töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused. Samuti sellest, et töötaja ise on kohustatud täitma tööandja korraldusi ja hoiduma tegudest, mis kahjustavad tema või teiste isikute elu ja tervist. Eeltoodu on töölepinguseaduses sätestatud üldiste tingimustena. Konkreetsemalt reguleerimata on aga olukord, kus töötajad täidavad töökohustusi väljaspool tööruume kaugtööna. Kus paikneb sellistes olukordades vastutuse piir? Kas tööandja vabaneb töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kohustusest?

Ühine eesmärk

Tänapäeval on üha rohkem levinud kodukontori kontseptsioon, mille puhul tööandja ja töötaja kokkuleppe kohaselt täidab töötaja oma kohustusi enda elukohas. Kui töötaja peamine töövahend on arvuti, siis ta ei pea ilmtingimata tegema tööd tööandja ruumides – korraldada saab ka isiku töötamist omaenda kodus. Kodukontoris töötamine aga ei kaota tööandja kohustusi töötervishoiu ja tööohutuse asjus.

Vastutuse piiritlemisel on abiks töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis reguleerib:
  • töötajatele esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid,
  • tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel,
  • töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ning
  • vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise korral.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses mõistetakse töökohana muuhulgas ka töötamiskohti, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel. Seega kuulub ka kodukontor eeltoodud seaduse reguleerimisalasse ning tööandja peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras ning ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Kusjuures see ei tähenda, et vastutus lasub ainult tööandjal.

Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd.

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest numbrist (nr 5, 2019). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit.