15.02.2017 Kolmapäev

Kinnisvara soetamine ja käibemaks

Maksustatava käibe tarbeks eluruumi soetavate ettevõtjate kavatsused peavad olema realistlikud ja veenvad.

Stella Zdobnõh, vandeaudiitor
Stella Zdobnõh, vandeaudiitor Foto: rup.ee

KMS-i § 16 lg 2 p 2, 3 ja 6 ning lg 3 p 1 ja 2 tutvudes saab selgeks, et kinnisvara soetamisel tasutava käibemaksuga puutub raamatupidaja kokku järgmistel juhtudel:

I. Kui soetatakse järgmisi kinnisvaraobjekte:

  • uusehitis enne selle esmast kasutuselevõttu. KMS-i § 16 lg 2 p 2 kohaselt tuleb uusehitise müük maksustada käibemaksuga (muidugi ainult siis, kui uusehitis müüakse enne selle esmast kasutuselevõttu: juba kasutuses olnud kinnisvaraobjekti müümisel ei saa rääkida „uusehitisest“; taoline ehitis liigub „uusehitiste“ kategooriast „juba kasutuses olnud kinnisvara“ kategooriasse);oluliselt parendatud ehitis või selle osa. KMS-i § 16 lg 2 p 3 kohaselt tuleb käibemaksuga müüa mitte ainult uusehitised, vaid ka oluliselt parendatud ehitised või nende osad. Ehitis loetakse oluliselt parendatuks, kui parendusega seotud kulutused ületavad vähemalt 10% ehitise või selle osa soetusmaksumust enne parendamist;
  • ehitamiseks kavandatud maatükid, mille peal ei asu veel ühtegi ehitist. KMS-i § 16 lg 2 p 3 kohaselt peavad ettevõtjad selliste maatükkide müümisel nende hinnale käibemaksu lisama.

II. Sellesama KMS-i § 16 lg 2 p 3 kohaselt võib kõiki teisi kinnisvaraobjekte (välja arvatud eespool loetletud) osta ilma käibemaksuta, kuna nende võõrandamine on käibemaksuga maksustamisest vabastatud, kuid neid võidakse soetada ka käibemaksuga. Kui sellise kinnisvara müüja tahab seda käibemaksuga müüa, võib ta seda teha, kuid peab teavitama sellest Maksu- ja Tolliametit enne käibe toimumist (KMS § 16 lg 3 p 2) Erandiks on kasutatud eluhooned ja -ruumid, nende müügil ei ole käibemaksu lisamine lubatud. Kui kinnisasi ostetakse müüja poolt KMS-i § 16 lg 2 p 3 alusel kinnisasja müügihinnale lisatud käibemaksuga, tuleks ostjal meeles pidada, et seda käibemaksu peab ta tasuma mitte müüjale, vaid otse riigile, kuna tal (ostjal) tekib KMS-i § 411 alusel käibemaksuga pöördmaksustamise deklareerimise kohustus.

III. Kinnisvaraobjekti saab muidugi mitte ainult osta, vaid ka ehitada. Ehitamise puhul sisaldab suurem osa ehituskulutusi (materjalid, teenused jm) tasumisele kuuluvat käibemaksu. Tehtud kulutustest kujuneb ehitatud objekti soetamishind ning nende kulude kohta esitatud arvetele lisatud käibemaks ongi see käibemaks, mida tuleb maksta kinnisvara soetamisel.

Oletame, et raamatupidaja puutub kokku olukorraga, kus tema tööandja või klient soetab (ostab või ehitab) kinnisvaraobjekti, mille hind sisaldab käibemaksu. Mida peab raamatupidaja selle käibemaksuga tegema? Kas tal tuleb see käibedeklaratsiooni koostamisel maha arvata või mitte?

Vastuse sellele küsimusele leiate varsti ilmuvas ajakirjas Raamatupidamisuudised nr 1, 2017. Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised 2017, saate seda teha SIIT. Veebruaris on eriti hea hind!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes