Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

15.05.2018 Teisipäev

Ehitusmaa müük maksu alla

Tõnis Elling, maksuvaldkonna juht
Tõnis Elling, maksuvaldkonna juht Leinonen OÜ
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, mis jõustus osaliselt 1. mail 2018 ja osaliselt jõustub 1. oktoobril 2018. Oktoobris jõustuvad muudatused puudutavad kinnisasja käibemaksuga maksustamist.

Mõiste sisu määratlemisel on oluline eesmärk

Kehtiva käibemaksuseaduse (edaspidi ka – KMS või seadus) alusel on kinnisasja või selle osa võõrandamise puhul tegu maksuvaba käibega, kuid siin on oluline täiendus. Seaduse § 16 lõike 2 punkti 3 kohaselt ei loeta maksuvabaks käibeks sellise kinnisasja võõrandamist enne ehitise esmast kasutuselevõttu, mille oluline osa on ehitis või ehitise osa, ja hoonestamata kruntide võõrandamist. Säte tugineb nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, 28. november 2006) artikli 12 lõike 1 punktidele a ja b ning artikli 137 lõike 1 punktidele b ja c.

Direktiivi artikli 12 lõike 3 kohaselt käsitatakse ehitusmaana hoonestamata või hoonestatud maad, mis vastab liikmesriikide määratlusele. Euroopa Kohtu otsustes on märgitud, et liikmesriigid peavad mõiste „ehitusmaa” määratlemisel lähtuma direktiivi artikli 135 lõike 1 punktiga k taotletud eesmärgist vabastada käibemaksust üksnes sellise hoonestamata maatüki võõrandamine, millel ei kavandata ehitamist (Euroopa Kohtu otsus C-543/11, punkt 30).

Täismahus artiklit saate lugeda äsja ilmunud Raamatupidamisuudiste kolmandast numbrist.

Kui Te pole jõudnud Raamatupidamisuudiseid veel tellida, saate seda teha SIIT.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes