11.02.2020 Teisipäev

Riigikohtu kohtuasjadest ja lahenditest

18. detsembri 2019 kohtuasjas nr 2-17-16390 tehtud otsuses selgitas Riigikohus, milliste kulutuste tasumist on äriühingul võimalik osanikelt seoses osanike koosoleku korraldamisega nõuda.
Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist Foto: Erakogu

Osaühing Krivest nõudis oma osanikult Indrek Rohtlalt koosoleku korraldamise kuludena Advokaadibüroo Jesse & Kalaus OÜ advokaatide osutatud õigusteenusega seotud kulu hüvitamist, kuid Indrek Rohtla keeldus nõutud summade tasumisest.

Äriseadustiku (ÄS) §170 lõike 4 esimese lause järgi kannab osanike koosoleku korraldamise kulud osaühing. Üldjuhul jäävad osanike koosoleku korraldamise kulud seega osaühingu kanda. Äriseadustiku § 170 lõike 4 teine lause sätestab aga, et kui osanike koosolek kutsutakse kokku osanike nõudel või nad kutsuvad selle kokku ise, võib osanike koosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, jätta kulud koosoleku kokkukutsumist taotlenud või kokku kutsunud osanike kanda.

Riigikohus leidis, et...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes