31.03.2020 Teisipäev

Näilik tehing on tühine

2. märtsi 2020 kohtuasjas nr 3-18-495 tehtud otsuses leidis Riigikohus, et kui käsundisaaja ei ole teinud lepingujärgset tööd ega saanud selle eest kokkulepitud tasu, on maksu- ja tolliametil (MTA) õigus teha maksukohustust vähendav otsus ning kustutada asjakohane töötamise registri kanne.

Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist Foto: Erakogu

Maksu- ja Tolliamet kontrollis osaühingu deklareeritud tööjõumaksude arvestamise, deklareerimise ja tasumise ning töötamise registris registreeritud andmete õigsust. Kontrolli tulemusel tegi MTA maksuotsuse, millega vähendas osaühingu tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonis (TSD) näidatud maksusummat ja tühistas töötamise registris vormistatud registrikande.

Maksuotsuse vaidlustas halduskohtus vanemahüvitise saaja (edaspidi kaebaja), kuna deklareeritud isikustatud sotsiaalmaks on vanemahüvitise arvutamise aluseks.

Maksuhalduri arvates oli kaebaja registreeritud töötamise registris...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes