Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

22.11.2019 Reede

Korteriomaniku kohustus tasuda erakorraliste kulude eest

Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist erakogu
Kulutuste tegemisel lähtutakse korteriomanike üldkoosoleku kinnitatud majanduskavast.

Riigikohtu 23. oktoobri 2019 otsuses kohtuasjas nr 2-17-131006 käsitles Riigikohus korteriomaniku kohustust tasuda tehnosüsteemi parandustööde eest olukorras, kus majanduskavas selleks raha ette nähtud ei olnud. Lisaks selgitas Riigikohus valitseja õigust esitada korteriomaniku vastu kohtusse hagi võla sissenõudmiseks.

CityHaldus OÜ (edaspidi Cityhaldus) korterelamu valitsejana nõudis korteriomanikult kohtu kaudu võlgnevuse tasumist. Korteriomanik oli jätnud talle teenuste eest esitatud arve osaliselt tasumata maja veepumba rikke kõrvaldamise kulu osas, sest leidis, et majaelanikud ega üldkoosolek polnud sellist kulu heaks kiitnud ja korteriühistu majanduskava sellise kulu tegemist ette ei näinud. Lisaks leidis korteriomanik, et kulu tegemine oli tõendamata.

Korteriomanike üldkoosolek oli otsustanud reserv

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes