31.12.2010 Reede

Maamaks 2011. aastal

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Reuters 2011. aasta maksuteade väljastatakse isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maa omanik või maamaksuseaduse §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Aasta keskel ei tehta enam ümberarvestusi.

Tehingupooled võivad otsustada, et varasema omaniku või kasutaja poolt juba tasutud või pärast tehingu sooritamist tasutav maksusumma lisatakse tehinguväärtusele või sisaldub tehinguväärtuses.
Maamaksu tasumise summaline piirmäär ja tasumistähtpäevad
Summaline piirmäär on 64 eurot, millest väiksema või võrdse summa peab ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks). Üle 64eurose maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ning ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

  • Näide:
    1. Aastane maksusumma on 58 eurot, kogu summa tasutakse 31. märtsiks.
    2. Aastane maksusumma on 98 eurot; 31. märtsiks tasutakse 64 eurot, 1. oktoobriks 34 eurot.
    3. Aastane maksusumma on 248 eurot; 31. märtsiks tasutakse 124 eurot, 1. oktoobriks 124 eurot.

Kehtestatud piirmäärasid arvestatakse kohalike omavalitsuse üksuste (KOV-ide) lõikes, st omades või kasutades maad mitmes linnas või vallas, tuleb maksumaksjal arvestada iga KOV-i lõikes 64eurose piirmääraga.
Maatükkide andmetega ja maamaksuteadetega on isikutel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis.
Maksumaksja, kes ei ole kätte saanud maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama.

Juhul kui maksukohustuslane on sõlminud e-maksuameti/e-tolli kasutuslepingu ning teatanud maksuhaldurile oma e-posti aadressi, saadetakse maksuteade elektrooniliselt, muudele isikutele toimetatakse maksuteade endiselt kätte posti teel.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

MTA


Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes