14.06.2007 Neljapäev

Kolmnurktehing

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Kolmnurktehing on kauba võõrandamise tehing kolme liikmesriigi ettevõtja vahel, kes kõik on registreeritud oma riigis maksukohustuslastena.
Kolmnurktehingu puhul on tegemist tehinguga, kus kaup müüakse ära kahe järjestikuse müügitehinguga ja kõik kolm osapoolt asuvad erinevates liikmesriikides. Müügitehingu kohaselt müüb esimese liikmesriigi maksukohustuslane A (võõrandaja kolmnurktehingus) kauba teise liikmesriigi maksukohustuslasele B (edasimüüja kolmnurktehingus) ja B-lt läheb kaup edasi kolmandasse liikmesriiki C (soetaja kolmnurktehingus), kusjuures kaup toimetatakse otse esimesest liikmesriigist (A) kolmandasse liikmesriiki (C). 
 
Erireegli kohaselt ei pea selline ostja B, kellel puudub elukoht või tegevuskoht kauba sihtkohariigis (C), ennast kolmnurktehingu puhul sihtkohariigis (C) registreerima maksukohustuslasena. Lihtsustatud korda rakendatakse selliselt, et teine ostja (C) peab tasuma käibemaksu esimese ostja (B) kauba müügilt juhul, kui teine ostja (C) on ettevõtjana ja käibemaksukohustuslasena registreeritud riigis, kus lõpeb kauba transport ehk liikmesriigis (C). Esimese ostja (B) kauba soetamine kolmnurktehinguga ei ole käive tingimusel, et ta on arvele lisanud märkuse kauba müügi kohta kolmnurktehinguga, samuti enda ja ostja (C) käibemaksukohustuslase numbri.
 
Näiteks: Rootsi maksukohustuslane C on tellinud maksukohustuslaselt B Eestis kaupa. B-l ei ole nõutud kaupa ja tellib kauba maksukohustuslaselt A Inglismaalt, andes korralduse, et kaup tuleb otse toimetada rootslasele C. Kui A, B ja C on oma koduriigis registreeritud käibemaksukohustuslasena ja esitatud arved vastavad nõutud tingimustele, on tegemist kolmnurktehinguga, kus võib rakendada käibemaksu tasumisel kirjeldatud erireeglit.
 
Kolmnurktehinguna ei käsitata kauba võõrandamist juhul, kui järjestikune kaubamüük ja selle transport on korraldatud teistsugustel tingimustel.
 
Näiteks tuleb järgida maksustamisel üldreegleid juhul kui:
 • Müügiga haakub ka mõne liikmesriigi sisene müük. Selliseid müüke tuleb käsitleda kui riigisisest üldkorras maksustatavat kaubamüüki.
 • Üks või mitu tehingu osapooltest ei ole registreeritud maksukohustuslasena oma liikmesriigis. Näiteks on üks osapooltest Vene firma, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud. 
 • Kaup müüakse koos selle transportimisega enam kui kolm korda. Nii näiteks neliktehingus, kus kaup müüakse esimeselt ostjalt (A) teise liikmesriiki (ostja B) edasimüügiks kolmandasse (ostja C) ja edasi neljandasse liikmesriiki (D), kusjuures kaup transporditakse otse esimesest liikmesriigist A neljandasse liikmesriiki D. Nimetatud juhul võib ostjatel B ja C tekkida kohustus registreerida ennast käibemaksukohustuslasena liikmesriigis, kuhu kaup toimetati (D).
 • Riik, kuhu kaup toimetati on Eesti (liikmesriik C) ja esimesel ostjal B on Eestis püsiv tegevuskoht. Erikorra kasutamiseks puudub vajadus, kuna ostja B on niigi oma käibelt Eestis maksukohustuslane. 
 
Deklareerimine
 
Esimene müüja A deklareerib järgnevalt:
 • müük B-le deklareeritakse käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese käibena;
 • müügi maksumus deklareeritakse kauba ühendusesiseses käibearuandes tavakäibena (mitte kolmnurktehinguna).
Teine müüja B deklareerib järgnevalt:
 • B deklareerib C-le müüdud kaupa kauba ühendusesise käibearuande lahtris “Kolmnurktehing”;
 • Kui B-l on ka muud kauba ühendusesisest müüki C-le, deklareeritakse need kauba ühendusesiseses käibearuandes eraldi kolmnurktehingu käibest.
 
Kuid: B ei deklareeri A-lt soetatud kaupa kauba ühendusesisese soetamisena ega müüki C-le käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese müügina.
 
Teine ostja C deklareerib järgnevalt:
 • soetamine B-lt deklareeritakse käibedeklaratsioonis lahtris 1 või 2 (vastavalt maksumäärale);
 • soetamiselt arvutatakse käibemaks ja
 • kui on hangitud kaupa, millelt on õigus sisendkäibemaksu maha arvata, näidatakse arvutatud käibemaksu summa ka mahaarvatava sisendkäibemaksuna.
 
Kolmnurktehingus on kauba esimene müüja (A) ja esimene ostja ja teine müüja (B), samuti teine ostja (C) käibemaksukohustuslased erinevates liikmesriikides. Allpool on loetletud, mida Eestis registreeritud käibemaksukohustuslane peab deklareerima olles A: (võõrandaja kolmnurktehingus), B: (edasimüüja kolmnurktehingus) või C: (soetaja kolmnurktehingus) olukorras.
 

(LR liikmesriik)

  

Kolmnurktehing

Käibedeklaratsioonis:
*kauba ühendusesisese käibe lahtris B-le müüdud kauba maksustatav väärtus
Käibedeklaratsioonis soetamist ja ühendusesisest käivet ei näita
Käibedeklaratsioonis: C näitab Eestis maksustatava käibe hulgas kolmnurktehinguga kauba soetamise ja deklareerib:
*kolmnurktehinguga B-lt soetatud kauba maksustatav väärtus
*kauba soetamiselt arvutatud käibemaksu
*sama summa sisendkäibemaksuna kui on õigus maha arvata
Kauba ühendusesisese käibe aruandes:
*B-le müüdud kauba maksustatav väärtus
*B käibemaksukohustuslase number
Kauba ühendusesisese käibe aruandes:
*C-le müüdud kauba maksustatav väärtus
*C maksukohustuslase number
Kauba ühendusesisese käibe aruandes tehingut ei näita
Arvele: A ja B maksukohustuslase numbrid
Arvele: B ja C maksukohustuslase numbrid
 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes