06.12.2009 Pühapäev

Imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamine käibedeklaratsioonil juhul, kui tollideklaratsiooni ei muudeta

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Rahandusministri 02.05.2006.a määruse nr 32 "Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised" (RTL 2006, 40, 703) § 1 lõike 2 kohaselt muudetakse tollideklaratsioone juhul, kui tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes ilmnenud vigade tõttu muutub:

1) kaupade kogus või tolliväärtus vähemalt EÜ Komisjoni määruse nr 1917/2000, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubanduse statistika suhtes (EÜT L 118, 25.05.1995, lk 10-14) artiklis 3 sätestatud statistilise läve võrra (1000 kg või 1000 EUR);
2) tollimaksu summa;
3) aktsiisimaksu summa;
4) käibemaksu summa ja määruse § 2 kohase taotluse esitaja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

Juhul, kui tollideklaratsioonil muudatusi ei tehta, deklareeritakse imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahed käibemaksukohustuslaste poolt käibedeklaratsioonil.
Maksustatava väärtuse muutuste deklareerimine käibedeklaratsioonil on sätestatud Rahandusministri 24. oktoobri määrusega nr 52 Rahandusministri 7. aprilli 2004.a määruse nr 67 "Käibedeklaratsiooni vormi muutmine" (RTL 2006, 82, 1513). Nimetatud määrus (edaspidi määrus) jõustus 26.11.2006.a.

Määruse kohaselt kajastatakse maksustatava väärtuse vahed käibedeklaratsioonil järgmiselt:

1) Summa, mille võrra suurendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust juhul, kui seda tollideklaratsioonil ei muudeta, kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 1 või 2. Nimetatud summalt arvestatud käibemaks deklareeritakse käibedekalratsiooni lahtris 4 ning juhul, kui tegemist on maksustatava käibe tarbeks soetatud kaubaga, arvatakse samas summas sisendkäibemaks maha käibedeklaratsiooni lahtris 5 (s.h lahtris 5.1);
2) Kui vähendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust, mida tollideklaratsioonil ei muudeta, siis maksukohustuslane, kes kasutab sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist, korrigeerib sisendkäibemaksu vastava summa võrra käibedeklaratsiooni lahtris 5 (s.h lahtris 5.1).

Seega, kui tollideklaratsiooni ei muudeta ja imporditud kauba maksustatav väärtus suureneb, kajastatakse imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused käibedeklaratsioonil. Kui imporditud kauba maksustatav väärtus väheneb, korrigeeritakse sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil üksnes juhul, kui kauba importimisel tasutud käibemaks on osaliselt mahaarvatud või täies ulatuses mahaarvamata. Kui kauba importimisel tasutud käibemaks on juba täies ulatuses mahaarvatud, siis on ka liigselt tasutud käibemaks mahaarvatud, mistõttu sisendkäibemaksu korrigeerimise vajadus puudub.

Tulenevalt määruse §-st 2 kajastatakse enne käesoleva määruse jõustumist, s.t kuni 25.11.2006.a vormistatud tollideklaratsioonide andmetes ilmnenud vigade korral imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused, mida tollideklaratsioonil ei kajastata, jooksva kuu käibedeklaratsioonil, s.t vea ilmnemise kuul. Kui viga ilmnes enne määruse jõustumist, kajastatakse imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused 2006.a novembrikuu käibedeklaratsioonil. Alates 26.11.2006.a vormistatud tollideklaratsioonides deklareeritud imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused kajastatakse selle maksustamisperioodi käibedeklaratsioonil, millal kauba maksustatav väärtus tollideklaratsioonil valesti on deklareeritud.

Allpool on toodud näited imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamise kohta käibedeklaratsioonil juhul, kui tollideklaratsiooni ei muudeta:

Näide 1

2006.a juunis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 10 000 kr. 2006.a septembris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 12 000 kr. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (12 000 kr – 10 000 kr) deklareeritakse 2006.a novembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 1 2000 kr
lahter 4360 kr
lahter 5 360 kr
lahter 5.1360 kr


 
Näide 2

2006.a augustis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 30 000 kr. 2006.a detsembris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 36 000 kr. Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustamisele kuuluva kui ka maksuvaba käibe tarbeks. Sisendkäibemaksu mahaarvamisel kasutatakse proportsiooni 60 %. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (36 000 kr – 30 000 kr) deklareeritakse 2006.a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 16 000 kr
lahter 41 080 kr
lahter 5648 kr
lahter 5.1648 kr


Näide 3

2006.a detsembris deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 100 000 kr. 2007.a märtsis selgub, et kauba maksustatav väärtus peab olema 90 000 kr.


3.1. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks:

Sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil ei korrigeerita, sest tollideklaratsiooni alusel kauba impordilt tasutud käibemaks summas 18 000 kr (100 000 * 18 %) on detsembrikuu käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksuna juba maha arvatud.

3.2. Nimetatud kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks:

Esialgselt tasuti tollidekalratsiooni alusel käibemaksu 100 000 kr * 18 % = 18 000 kr.
Tegelikult peab tasuma 90 000 kr * 18 % = 16 200 kr.
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 1 800 kr (18 000 kr – 16 200 kr).
Kuna kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks, siis on sisendkäibemaks täies ulatuses mahaarvamata.

Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 1 800 kr võrra 2006.a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 51 800 kr
lahter 5.11 800 kr

 
3.3 Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustatava (60 %) kui ka maksuvaba (40 %) käibe tarbeks:

Esialgselt tasuti tollideklaratsiooni alusel käibemaksu 100 000 kr * 18 % = 18 000 kr.
Tegelikult peab tasuma 90 000 kr * 18 % = 16 200 kr.
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 1 800 kr (18 000 kr – 16 200 kr), mis on maksumaksjal õigus tagasi saada.

Kuna käibedeklaratsiooni alusel on tagasi küsitud 60 % tollideklaratsiooni alusel tasutud käibemaksust (60 % * 18 000 kr), s.h 60 % liigselt tasutud käibemaksust (60 % * 1 800 kr), siis kuulub liigselt tasutud käibemaksust tagastamisele, s.t käibedeklaratsioonil korrigeerimisele 40 % * 1 800 kr = 720 kr.

Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 720 kr võrra 2006.a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 5720 kr 
lahter 5.1720 kr

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes