gif Company 930x140 ee

 

04.06.2014 Kolmapäev

Alkoholiaktsiisi tõus võib olla põhiseadusega vastuolus

Alkoholi aktsiisimäärade ootamatu muutmine - kas tõesti vastuolus põhiseadusega?
Alkoholi aktsiisimäärade ootamatu muutmine - kas tõesti vastuolus põhiseadusega? PM

Eesti Kaubandus-Tööstukoja hinnangul võib rahandusministeeriumi kavatsus tõsta alkoholi akstiisimäärasid olla põhiseadusega vastuolus.

Kaubanduskoja hinnangul võib alkoholi aktsiisimäärade ootamatu muutmine olla vastuolus põhiseadusega – täpsemalt ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõttega. Koda juhib tähelepanu sellele, et alkoholi aktsiisimäärade muutmine sarnaneb kahe aasta taguse olukorraga, kui valitsus tõstis kaevandamisõiguse ja vee- erikasutusõiguse tasumäärasid algselt kavandatust kiiremini, teatas kaubanduskoda.

2013. aastal tunnistas riigikohus tasumäärade ootamatu tõusu põhiseadusevastaseks, leides et tasude muutmine on vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega ning riivab liigselt ettevõtlusvabadust.

Seega võttes arvesse riigikohtu otsust nendib kaubanduskoda, et eelarvetulude tagamine ei saa olla eesmärk, mis kaaluks üle põhiseadusest tulenevad põhimõtted. Kaubanduskoda hinnangul tuleks alkoholi aktsiisimäärade muutmisel analüüsida ka muudatuse põhiseaduspärasust, et vältida eelnevalt tehtud vigu.

Rahandusministeerium plaanib asendada järgmisteks aastateks planeeritud 5-protsendilist alokoholi aktsiisimäära tõusu 15-protsendilise tõusuga 2015. aastal ja 10-protsendilise tõusuga järgneval kolmel aastal. Aktsiisimäärade tõstmise eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid ja vähendada alkoholi tarbimist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes