28.10.2019 Esmaspäev

Kes vastutab renditöötajate tööohutuse eest? Esile tõstetud

Võtsime tööle renditöötajatena välismaalt tulnud töötajad, kes nende ohutuse eest vastutab? Kas nende tööandja st rendiettevõte?
Kes vastutab renditöötajate tööohutuse eest?
Kes vastutab renditöötajate tööohutuse eest? Foto: Unsplash

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise korraldab kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kus renditöötajad reaalselt tööle asuvad. Sisuliselt on kasutajaettevõte töökeskkonna osas tööandja rollis.

Tavaliste ehk mitte-renditöösuhete puhul peab tööandja tagama ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna ning valima töö tegemiseks ohutud ja nõuetelevastavad töövahendid. Samuti peab tööandja viima läbi riskianalüüsi. Renditöötajate kasutamise korral teeb seda kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kelle juures tegelikult töötaja tööd teeb.  Kuigi renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega ja tegelik tööandja on ju hoopis rendiettevõte, siis ei saa ta sisuliselt teha midagi selleks, et kasutajaettevõttes oleks näiteks toimiv ventilatsioonisüsteem või valitud ohutud töövahendid. Samuti ei saa rendiettevõte teha kasutajaettevõtte eest ära riskianalüüsi, sest neil ilmselgelt puuduvad vastavad teadmised.

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata renditöötajate juhendamisele, eriti sellele, et võõrkeelsed töötajad juhenditest ja tööjuhistest päriselt ka aru saaksid. Otsest kohustust juhendite tõlkimiseks seadusest ei tulene, kuid arvestada tuleks juhendamise eesmärgiga. Juhendamise eesmärk on anda töötajale infot selle kohta, kuidas ohutult töötada. Kui töötajale anda lugeda juhend või viia juhendamine läbi keeles, mida ta ei oska, ei ole sellel mitte mingit mõtet. Selleks, et juhendamine oleks asjakohane ja et juhendamise läbiviimist oleks võimalik hilisemalt ka tõendada, on mõistlik juhendid tõlkida keelde, milles tööandja (esindaja) või kasutajaettevõte ja töötaja omavahel suhtlevad. Ka tulemuslikku juhendamist saab läbi viia ainult kasutajaettevõte, sest kui töötajal tekib juhendi kohta küsimusi, ei pruugi rendiettevõte olla suuteline neile asjalikke vastuseid andma. Ammugi ei saa rendiettevõte viia läbi väljaõpet, seda peab korraldama kasutajaettevõte, kes määrab  uuele renditöötajale väljaõpetajaks kogenud töötaja.

Kui renditöötajaga juhtub tööõnnetus, siis on selle uurimine  kasutajaettevõtte ülesanne, sest keegi teine ei saa juhtumi asjaolusid välja selgitada. Aga põhjalik uurimine on üheks eelduseks, et samalaadseid õnnetusi rohkem selles töökeskkonnas ei toimuks.

Rendiettevõte ja kasutajaettevõte saavad eelnevalt  kokku leppida,  kes korraldab tervisekontrolli. Ehk siin peavad ettevõtted omavahel juba eelnevalt läbi rääkima, kelle kulul ja korraldusel renditöötajad töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli saadetakse. Kui otsustatakse, et seda teeb tegelik tööandja ehk rendiettevõte, siis peab kasutajaettevõte edastama rendiettevõttele töökeskkonna riskianalüüsi, kus  on kirjas töökeskkonna ohutegurid või töö laad, mis  võivad töötaja tervist mõjutada.

Juhul, kui Eestisse tööle asuvate renditöötajate tööandjaks on mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ettevõte, tuleb arvestada Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse erisustega. Selle seaduse järgi on antud võimalus, et välismaine rendiettevõte ja Eesti kasutajaettevõte lepivad omavahel kokku, kes neist töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest vastutab. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. 

Täpsemalt:

Tööelu portaalis https://www.tooelu.ee/et/tooandjale/toosuhted/paindlikud-toovoimalused/renditoo
Ja välismaise töötaja infoväljal https://www.ti.ee/est/valismaine-tootaja/lahetatud-tootajad-ja-renditoo/tookeskkond-ja-ohutus/

255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!