14.11.2016 Esmaspäev

Kas füüsiline isik võib osutada ettevõttele teenust ilma vastava lepinguta?

Kas Venemaal viibiv füüsiline isik võib osutada mingit teenust Eesti ettevõttele, ilma et oleks sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingut? Kas sellisele füüsilisele isikule antud lepingute alusel makstav tasu tuleb maksustada samadel alustel nagu töölepingu korral?

Vadim Donchevski, vandeaudiitor
Vadim Donchevski, vandeaudiitor Foto: Donoway Eesti

Vastab Vadim Donchevski, vandeaudiitor, Donoway Eesti:

Võlaõigusseaduse kohaselt võib töövõtu- või käsundusleping olla sõlmitud suulises, kirjalikus või mõnes muus vormis (näiteks nõusolekuna saadud pakkumisele).

Töövõtu- või käsunduslepingu alusel saadud mitteresidendist füüsilise isiku tulu maksustatakse selles osas, mille isik sai Eestis tehtud töö eest. Kui on tegemist kaugtööga ja mitteresidendist füüsiline isik ei viibinud Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva, siis Eestis tulu ei maksustata, see kehtib ka töölepinguga töötamise korral.

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes