gif Company 930x140 ee

 

26.10.2016 Kolmapäev

Vigade korrigeerimisest aastaaruandes

Olesja Timofejeva, auditijuht
Olesja Timofejeva, auditijuht

Kui eelneval aastal olid aastaaruandes mõned saldod valesti (nt palgavõlg, sotsiaalmaksuvõlg jne), siis kuidas käib saldode korrigeerimine uue aasta aruannet esitades? Võimalusel sooviks konkreetset näidet.

Vastab Olesja Timofejeva, Donoway Eesti:

Raamatupidamise toimkonna juhendi (RTJ) 1 “Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” paragrahvide 81 ja 83 kohaselt korrigeeritakse olulisi eelmiste perioodide suhtes avastatud vigu tagasiulatuvalt (s.t nii nagu poleks antud viga kunagi tehtud), välja arvatud juhul, kui vea mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata. Eelmise perioodi võrdlusandmeid korrigeeritakse vea mõju võrra.

RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon“ paragrahv 15 omakorda sätestab, et oluliste eelmiste perioodide vigade avastamisel avalikustatakse aastaaruandes:

  •  olulise vea kirjeldus;
  •  vea korrigeerimise mõju käesoleva aruandeperioodi ning kõikide aruandes esitatud võrdlusperioodide bilansi- ja kasumiaruande kirjetele;
  •  juhul kui viga ei ole tagasiulatuvalt korrigeeritud, kuna selle mõju eelmistele perioodidele ei olnud võimalik usaldusväärselt määrata, siis olukorra põhjendus ning kirjeldus vea korrigeerimise viisi ja kuupäeva kohta.

Näiteks, kui 2015. aastaaruande koostamisel avastati ning parandati eelmise perioodi olulised vead, siis võib majandusaasta aruande lisasse panna lõigu “Vigade korrigeerimine”, kus avalikustatakse olulise vea kirjeldus. (Oletame, et palgavõlg seisuga 31.12.2014 pidi olema 10 000 eurot ning sotsiaalmaksuvõlg 3300 eurot varem näidatust suurem.)

Seejärel võib avaldada näiteks järgmise tabeli (summad eurodes):

vead

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.

gif Company 930x140 ee

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes