gif Company 930x140 ee

 

05.10.2016 Kolmapäev

Puhkusetasu arvestusest

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Arvestan töötajale puhkusetasu eraldist seisuga 31.12.2015. Mitme päeva eest tuleb töötajale puhkusetasu eraldist arvestada, kui töötaja ei ole perioodil 01.01.2014–31.12.2015 ühtegi päeva põhipuhkust saanud (töötajal on õigus iga-aastasele põhipuhkusele kestusega 28 kalendripäeva)? Kas puhkusetasu eraldist arvestades tuleks eeldada, et töötaja reaalselt puhkab 2016. aastal ja selleks ajaks on juba 2014. aasta puhkusepäevad aegunud?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Puhkusetasu eraldist arvestades tuleb tõesti eeldada seda, et töötaja kasutab oma juba välja teenitud puhkusepäevad ära järgmisel aruandeperioodil ehk järgmisel majandusaastal.  Juhul kui osa kasutamata puhkusest on aegunud, ei ole tööandjal kohustust töötajale neid puhkusepäevi anda ning eraldise arvutamisel seda osa kasutamata puhkusest arvesse ei võeta.

Samas, kui on tõenäoline, et töötajale aegunud puhkus siiski võimaldatakse (näiteks kui puhkus jäi kasutamata vastastikusel kokkuleppel tööandja palvel ning tööandja on lubanud võimaldada puhkuse hiljem, vaatamata aegumisele) tuleks seda arvestada ka puhkusetasude eraldise arvutamisel.

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.

gif Company 930x140 ee

 

1 kommentaar

 • Kommentaari link Neljapäev, 06 Oktoober 2016 08:46 lisas Anneli

  Puhkuse arvestamise perioodiks on kalendriaasta. Igas kalendriaastas peaks töötaja kasutama ära kogu oma põhipuhkuse. Vaatamata sellele võib tekkida olukord, kus töötaja ei ole kalendriaasta jooksul kasutanud ära tervet oma puhkust. Sellisel juhul tuleb kasutamata puhkus viia üle järgmisesse kalendriaastasse.

  Seadus ei sätesta, kas töötaja peab esmalt kasutama ära jooksva aasta puhkuse ja alles seejärel varasemalt kasutamata jäänud puhkuse või vastupidi. Puhkuste kasutamise eelisjärjekorra määramine jääb poolte kokkuleppe lahendada. Kokkulepete tegemisel on oluline võimaldada töötajale väljatöötatud puhkuste kasutamist enne puhkusenõude aegumist.

  Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Näiteks 2013 kalendriaasta põhipuhkus aegub 01.01.2015, mis tähendab seda, et 2013 kalendriaasta puhkust saab kasutada 2013. ja 2014. aasta jooksul. Pärast seda on põhipuhkus aegunud. Lühikese aegumistähtaja eesmärgiks on motiveerida töötajaid võtma ületöötamise vältimiseks põhipuhkust välja igal aastal.

  Puhkuse aegumine peatub, kui töötaja:

  kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust;
  kasutab lapsendaja puhkust;
  kasutab lapsehoolduspuhkust;
  on ajateenistuses;
  on asendusteenistuses.

  Puhkuse aegumine lükkub edasi peatumise aja võrra. Näiteks viibib töötaja aastal 2013 kuus kuud lapsehoolduspuhkusel. 2013. aasta puhkust on töötajal õigus kasutada kuni 01.07.2015 (ehk 01.01.2015 + 6 kuud).

  Puhkusenõude aegumisel kaotab töötaja õiguse seda puhkust kasutada ning õiguse nõuda töösuhte lõppemisel kasutamata põhipuhkuse hüvitamist rahas.
  http://www.tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/puhkus/puhkuse-aegumine

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes