19.02.2020 Kolmapäev

Korteriühistu reservkapitalist Esile tõstetud

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor Foto: Erakogu
Veebikoolitusel olete rääkinud reservkapitalist, mis on ka kohustuslik korteriühistutele näidata aastaaruandes. Meie ühistu raamatupidaja ei ole varem reservkapitali näidanud.

Vabad vahendid, mis on arvestusest remondifondi ja selle arvelt tehtud kulutuste vahel, on näidatud bilansis eelmiste perioodide akumuleeritud tulemina ning sellest on lahutatud antud aasta tulem ja liidetud osakapital, mis on korteriomanike poolt ühistu arvele tasutud selle moodustamise alguses, mis kokku moodustab netovara.

Nüüd on vaja näidata reservkapitali jääki. Kuidas seda kajastada aastaaruandes ja milliseid aruandeid see puudutab? Ma saan aru, et üldkoosolek peab reservkapitali suuruse enne kinnitama.  Kas selle reservkapitali suuruse võrra on loogiline vähendada eelmiste perioodide akumuleeritud tulemit ja suurendada osakapitali ning bilansis rida osakapital muuta reservkapitaliks?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Korteriühistu reservkapitali nõue jõustus 2018. aasta alguses. Reservkapitali suurus peab olema vähemalt 1/12 ühistu aasta majandamiskuludest ja selle täpse suuruse peab otsustama üldkoosolek.

Reservkapitali võib moodustada ka varasema osakapitali ja eelmiste perioodide tulemi arvelt.

Raamatupidamises tuleb see kajastada kandega:

D   Osakapital

D   Eelmiste perioodide tulem

K  Reservkapital

Reservkapital tuleb näidata bilansis reservkapitali real ning reservkapitali moodustamise aasta netovara muutuste aruandes tuleb näidata osakapitali ja eelmiste perioodide tulemi vähenemine ning reservkapitali suurenemine. Kui teie ühistu ei ole veel reservkapitali moodustanud, tuleks seda kindlasti teha.

Küsimuses on kirjeldatud, et arvestatud remondifondi ja selle arvelt tehtud kulutuste vahe on näidatud bilansis eelmiste perioodide akumuleeritud tulemina. Kui see on nii, siis ei ole teie ühistus remondifond õigesti kajastatud. Laekunud remondifondi maksed tuleb näidata kohustisena (see on ju omanike ettemaks remonditööde eest) ja remondifondi arvelt kulutuste tegemisel kantakse tehtud remondikuludele vastav summa tuludesse. Seega on remondifondist tuludesse kantud osa alati võrdne remondikuludega ning mingit vahet (kasumit/kahjumit) ei teki. Remondifondi laekumiste ja kasutamise kajastamise näide on veebikoolituse materjalides olemas.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes