gif Company 930x140 ee

 

Tööajafond
Esmaspäev, 10 Detsember 2012 10:59

Võrdleva reklaami kasutamine ei ole keelatud
(Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 10 Detsember 2012 10:59

KarinPloomKarin Ploom,
advokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

 Tänapäeval ei ole võimalik müüa kaupa ilma põhjaliku turustamiseta. Iga ettevõtja jaoks on oluline silmapaistev reklaam, mis veenaks tarbijat just tema toote või teenuse paremuses konkurentide ees.  Sellest hoolimata ei kasutata Eestis võrdlevat reklaami just väga palju.

Reede, 13 Aprill 2012 01:00

Maksuotsusest kohtumenetluseni
(Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Reede, 13 Aprill 2012 01:00

Maksuotsusest kohtumenetluseni

Häli Jürimäe,
advokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Maksu- ja Tolliamet suurendab 2012. aastal kontrolli ja sissenõudmise mahtusid, et parandada maksuvõlgade ja maksude kogumist. Seda arvestades on aeg uuesti meelde tuletada, mida teha pärast maksuotsuse või vastutusotsuse kättesaamist.

Lepingu tõlgendamise reeglite kehtivusest maksumenetlusesJaak Siim,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Võlaõigusseaduse §-s 29 sätestatu kohaselt tuleb lepingu tõlgendamisel lähtuda lepingupoolte ühisest tegelikust tahtest. Riigikohtu tsiviilkolleegium on kohtupraktikas korduvalt selgitanud, et seejuures tuleb arvestada kõiki esitatud asjaolusid ning ka seda, kuidas lepingupooled ise sõlmitud lepingut mõistsid1

Veronika Aunpu Veronika Aunpu,
advokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga kuni 01. maini 2011. a kehtis kinnisasja omandamise üleminekuperiood, millega lubati Eestil ja veel kuuel uuel liikmesriigil kohaldada jätkuvalt õigusakte, mis piirasid põllumajandusmaa ja metsamaa omandamist. 
Neljapäev, 16 Juuni 2011 12:52

Seksuaalsest ahistamisest töötaja värbamisel
(Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 16 Juuni 2011 12:52

Raul Otsa Raul Otsa,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Ajalehe Eesti Ekspress 02. juuni 2011. a väljaandes leidis käsitlemist Toivo Tänavsuu artikkel teemal „Ärimees otsis assistendi nime all armukest.“Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kõrval avaldas endapoolse arvamuse kaasustes kirjeldatud asjaolude kohta ka käesoleva artikli koostaja. Samas puudutati artiklis teemat ning ekspertide antud arvamusi sedavõrd pealiskaudselt ja üldsõnaliselt, et artikli lugejale võib jääda kohati arusaamatu ja segatust tekitav mulje. Seetõttu on mitmed advokaadibüroo kliendid ja artikli koostaja kolleegid tundnud huvi põhjalikuma teemakäsitluse vastu, millel peatutaksegi alljärgnevalt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes