TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine
2017. aasta teisel poolaastal kasvas korteriomanditega tehingute koguarv 6,3 protsenti 11 800 tehinguni ja tehingute koguväärus 14,4 protsenti 805 miljoni euroni.
Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul peaksid ka Eesti pangandusturul ettevõtted looma tunne-oma-klienti- (KYC-) taristu, nagu seda plaanivad Põhjamaade pangad.
Neljapäev, 31 Mai 2018 16:01

Aprillis kasvas EL-is töötus vaid Eestis

Aprillis kasvas töötus aastavõrdluses Euroopa Liidu liikmesriikidest vaid Eestis, kus see tõusis 5,3 protsendilt 5,6 protsendini.

Majanduskonjunktuuri pikka aega kestnud paranemine esimeses kvartalis pöördus ning majanduskasv stabiliseerus aastases võrdluses 3,8 protsendi juures. Majanduskasv oli tasakaaluline – palgatulu kasvas samas tempos kogu majandusega. Investeeringute mullune kiire kasv pöördus siiski langusesse, kuid seda mõjutas kõrge võrdlusbaas aasta tagasi.

  • Majanduskasvu toetavad soodne rahapoliitiline keskkond ja eelarvepoliitika
  • Eesti majanduskasvu võivad pidurdada suurenenud ebakindlus Itaalias ning vabakaubanduse piiramine
  • Eratarbimine ja eksport kasvasid aeglaselt
  • Vabu ressursse, mille arvelt kiirelt kasvada, on Eestis jäänud vähemaks
Kanada riigikassa minister Scott Brison ja Eesti esindajana ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastasid kahe riigi vahelise digikoostööleppe, mille peamisteks teemadeks on e-valitsemise ja tehisintellekti arendamine.
Eksportivaid ettevõtteid on varasemalt soosinud Rootsi kiire majanduskasv ja aktiivne elamuehitus. Koos sealsete kinnisvarahindade languse ja krooni nõrgenemisega euro suhtes, on nüüdseks kahanenud aga ka nõudlus Eesti kaupade järele.
Neljapäev, 31 Mai 2018 10:34

Netopalga kasv tegi suure hüppe

  • Miinimumpalka teenivate töötajate brutopalga kasvu pidurdas madalam kollektiivne kokkulepe, kuid jooksvalt kättesaadav netopalk suurenes tänu tulumaksureformile märgatavalt
  • Tulumaksu kahanemisest võitsid esialgu töötajad enam kui tööandjad
  • Palgatõus valitsussektoris ületas erasektori palgatõusu. Kui see saab signaaliks erasektorile, võib tööjõukulu kasv kiireneda ja selle kooskõla tootlikkuse kasvuga halveneda
Põhjamaade suuremad pangad, nende seas SEB, Danske ja Nordea plaanivad luua Põhjamaade-ülese tunne-oma-klienti (KYC) taristu, mis esialgu keskenduks suurtele ja keskmise suurusega äriklientidele Põhjamaades.
SA Innove on koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga loonud ilma eelneva töökogemuseta noortele soodsa võimaluse õppida töökohapõhises õppes.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes