gif Company 930x140 ee

 

Statistikaamet on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Pakume statistilist infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
Statistika tegemiseks korraldame statistikatöid, mille käigus kogume andmeid riiklikest registritest, asutustelt, ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest.

statlogo06060Karolin Kõrreveski,
analüütik,
Statistikaamet

Oodatava eluea tõus pikendab oluliselt kolme põhilist etappi inimese elus — kooliaega, tööelu ja pensionipõlve. 2011. aastal oli Eestis oodatav eluiga sünnimomendil 76,3 aastat ning 6–25-aastaste keskmine oodatav õpiaeg 14 aastat ja 6 kuud, mis tähendab, et ligi viiendik oma elust pühendatakse kooliskäimisele.

Eesti inimesed elavad vanemaks kui kunagi varemHelerin Rannala,
juhtivstatistik,
Statistikaamet

Statistikaameti andmetel oli 2011. aastal oodatav eluiga sünnimomendil 76,3 aastat, mis on poole aasta võrra pikem kui aasta varem. Naiste oodatav eluiga on meeste omast 9 aastat ja 11 kuud pikem.  

Siim KrussellSiim Krusell,
peaanalüütik,
Statistikaamet

Seoses majanduse taastumisega paranesid 2011. aastal töövõimalused ja peatus reaalpalga langus. Samas suurenes pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas ja säilis inimeste ebakindlus tuleviku suhtes.

kutt kommel1Rain LeomaKutt Kommel,
statistik,
Statistikaamet

Rain Leoma,
juhtivstatistik,
Statistikaamet

Kui aastatel 2009−2010 Eesti kultuuriasutustes käivate 20−64-aastaste elanike hulk võrreldes majanduskiirise eelse 2007. aastaga vähenes, siis 2011. aastal hakkas see taas suurenema.

Eesti mehed naistest muretumadAavo Heinlo,
peaanalüütik,
Statistikaamet

Alla veerandi Eesti elanikest hindab oma heaolu hästi edenevaks, sealjuures annavad mehed naistest optimistlikuma hinnangu nii heaolule kui ka oma enesetundele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes