Statistikaamet on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Pakume statistilist infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
Statistika tegemiseks korraldame statistikatöid, mille käigus kogume andmeid riiklikest registritest, asutustelt, ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest.

kutt kommel1Kutt Kommel,
analüütik

Statistikaamet

Kaheksas märts on rahvusvaheline naistepäev. Süveneme sel puhul Eesti naise ellu ja jälgime tema ajakasutust ühe päeva jooksul.

Neljapäev, 21 Veebruar 2013 09:15

Reaalpension vähenes mullu 1,3%
Statistikaamet (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 21 Veebruar 2013 09:15

marve randleppMarve Randlepp,
juhtivstatistik,
Statistikaamet

Aastakeskmine vanaduspension kerkis 2012. aastal 313 euroni, ent hinnatõus kärpis pensioni ostujõudu ja reaalpension vähenes 1,3%.  

anu tonuristAnu Tõnurist,
metoodik-juhtivstatistik,
Statistikaamet

Rahvaloenduse tulemused näitavad, et Eesti saarte elanikkond vähenes võrreldes eelmise loendusega 14%. Samas on asustatud saarte arv kasvanud viie võrra.

Neljapäev, 01 November 2012 11:36

Müra häirib iga kaheksandat elanikku
Statistikaamet (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 01 November 2012 11:36

Erika TaidreErika Taidre,
juhtivstatistik,
Statistikaamet

Statistikaameti 2012. aasta sotsiaaluuringu andmetel esines elukoha ümbruses müra 28%-l Eesti elanikest, samas probleemiks peab seda iga kaheksas elanik. 

Esmaspäev, 15 Oktoober 2012 09:07

Rahvastikupuu ja püramiidskeem
Statistikaamet (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 15 Oktoober 2012 09:07

mihkel servinskiMihkel Servinski,
peaanalüütik,
Statistikaamet

ÜRO veebilehel maailma rahvastiku muutust 1950. aastast kuni 2100. aasta prognoosini vaadates tuleb tõdeda, et püramiidskeemil põhinev majanduskasvumudel pole enam jätkusuutlik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes