Eesti päritolu kaupade eksport liikus teises kvartalis jooksevhindades suuremasse langusesse. Juunis vähenes see aastases võrdluses 20%, teises kvartalis 16% ja esimesel poolaastal kokku 13%. Ekspordihinnad aga vähenevad ning ekspordimahtude (ehk püsivhindades ekspordi) langus on küll pidurdunud, kuid siiski jätkuvalt väga tugev. Jooksevhindades on eksport kukkunud umbes kahe aasta, püsivhindades aga enam kui viie aasta taguse tasemeni.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

1. septembrist jõustub välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus. Seadusega sätestatakse välisinvesteeringu tegemise loa kohustus, välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise ning vastavate nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise tingimused ja kord.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Tööportaali CVKeskus ja Palgainfo Agentuuri värskest tööturu-uuringust ilmnes, et iga teine töötaja leiaks endale praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga, sealjuures on töökohavahetuseks valmis 80 protsenti töötajatest.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Itaalia parempoolne valitsus avalikustas üllatusliku 40-protsendise erakorralise maksu intressitõusust tekkinud "ülemäärasele kasumile", mille tõttu riigi pankade aktsiad läksid teisipäeval langusse.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

SEB korraldatud uuringust, mille viis läbi Norstat selgus, et välis- ja kodumaal reisimiseks, kultuuriürituste külastamiseks, hobidega tegelemiseks ega sportlikeks tegevusteks pole tänane pension piisav.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.