Neljapäev, 11 Juuni 2020 11:39

Kes sai eriolukorras skeemitada?
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 11 Juuni 2020 11:39

COVID-19 on löönud langusesse aktsiaturud ja tekitanud paljudele kaupadele tõsised rahvusvahelised tootmis- ja tarneraskused. Lisaks tekitas viirus võimalusi ja ettekäändeid mitmesugusteks skeemitamisteks, mille korraldamine tavasituatsioonis oleks mõeldamatu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Ajal, mil saabuvast koroonakriisist kellelgi veel aimugi polnud, käisid Eestis tulised vaidlused kohustusliku kogumispensioni süsteemi tuleviku ümber. Oma argumente esitasid mitmed huvigrupid, kuid lõpuks suruti peamiselt ühe valitsuserakonna tahe riigikogus läbi. Nende muudatuste, mille tuumaks on ühelt poolt seni kohustusliku pensionikogumise vabatahtlikuks muutmine ning teisalt võimalus pensionifondi kogunenud raha kohe välja võtta, seaduslikkuse üle arutab praegu riigikohus....

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Majanduslikult keerukal ajal võib selguda, et hoolimata parimatest kavatsustest ja pingutustest ei olda enam suutelised oma kohustusi täitma. Ehkki see on psühholoogiliselt raske valik, on füüsilise isiku üheks pääseteeks pankrotiavalduse esitamine.
Valitsus saavutas täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise kokkuleppe toetada töötukassa nõukogult heakskiidu saanud ettepanekut pikendada töötasu hüvitist juuni lõpuni ja kitsendada meetme kriteeriume.

Teeme proovi, mis on 2020. aasta kolmandast ajakirjanumbrist meelde jäänud, mis nõuab kordamist.