Kiirlaenude andmise tingimusi muudetakse ülejõu laenamise vähendamiseksJustiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, millega täpsustatakse laenamise tingimusi ning seatakse täpsemad nõuded laenu reklaamile.

Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt hajutatakse 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära tõus kahele aastale, et vähendada määra tõusust tulenevat mõju salaturu kasvule.Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt hajutatakse 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära tõus kahele aastale, et vähendada määra tõusust tulenevat mõju salaturu kasvule.

Valitsus kiitis heaks kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuValitsus kiitis heaks kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega luuakse kohtujuristi institutsioon. Tegemist on kohtusüsteemis olulise struktuurse muutusega – kohtunike kõrval asuvad teenistusse samadele nõuetele vastavad kohtujuristid.

Valitsus kinnitas 2013. aastaks töötuskindlustusmakse määradValitsus kinnitas 2013. aastaks töötuskindlustusmakse määrad: kindlustatu maksemääraks 2% ja tööandja maksemääraks 1%.

Maksukorralduse seaduse sätteid plaanitakse täpsustadaMart Kägu,
Poliitikakujundamise ja õigusosakonna jurist,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Hiljuti avaldatud maksukorralduse seaduse eelnõu muudatusettepanekud puudutavad eelkõige elektroonilise asjaajamise edendamist, maksusumma sissenõudmise aegumise sätteid, intresside arvestamise ning tagastusnõuete menetlemise regulatsiooni.